Göm menyn

Utbildningsmaterial tema digitalisera din föreläsning 

Sidan fylls på efter hand när nya resurser etableras. Primär målgrupp läkarprogrammet (K6), men även andra som är intresserade av att digitalisera sin föreläsning får gärna ta del av detta. Materialet ligger öppet på webben, YouTube, Vimeo.  

Steg 1 i att digitalisera en föreläsning går ut på att använda möjligheten i Powerpoint att spela in ett ljudspår till en presentation. Filen går sedan att exportera som en film för vidare distribution digitalt. På den här sidan finns både textbeskrivning samt instruktioner via film kring temat. Efter hand fylls även resurser såsom lokaler på, och hur du som anställd vid LiU kan boka dessa.

Har du frågor kring detta material, maila iktstudion@liu.se

Under hösten kommer finnas förslag på tider för handledningsträffar via videokonferensverktyget Zoom (digitalt) kring gemensamma frågor om att Digitalisera sin föreläsning.

 

INFORMATION 2018-09-12

Tider för drop-in-handledning av IKT-pedagog och IT-utbildningspersonal finns nu för US i lokal Citronen. Se tider i högerspalt.

  

INFORMATION 2018-09-03

Vid LiU IT:s utbildningsdag 25/9 kommer de bl a ta upp Spela in din presentation i Powerpoint, läs mer och anmäl dig här. 

Denna sida innehåller information om

  • Tekniska krav
  • Kom igång - självstudier
  • Lokal för ljudinspelning
  • Utbildning i Microsoft Powerpoint via LiU IT
  • Boka IKT-pedagog
  • Fördjupning
  • Support och kontaktuppgifter

Tekniska krav

Teknik

 

 

 

 

 

Det du behöver för att kunna skapa en film av en Powerpoint är följande:

1. En dator

2. Microsoft Powerpoint - med en presentation

3. Mikrofon för ljudinspelning - headset är ett alternativ, ansluts via USB till din dator.

 

Kom igång

Spela in föreläsning i ppt from LiU Medicin & Hälsa on Vimeo.

Värt att tänka på

Utgå från denna instruktionsfilm, testa med det material du har och spela in ljud i den miljö där du känner dig mest bekväm. På detta sätt testar du så att din dator klarar av uppgiften sett till prestanda, du övar på röstvolym och kan även fundera över om det passar dig bäst att spela in ljud i ett enda långt sjok eller om det är bättre att spela in ljud/per slide i presentationen.

 

Lokal för ljudinspelning

ljud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det går att skapa en inspelningsmiljö på ditt kontor, men det finns även två kommunikationsrum utrustade för ändamålet.

Kommunikationsrum Clinicum, campus US

- Bokas via TimeEdit-schemabokningssystemet.

Status 2018-11-08: Lokalen är klar att användas, men det förekommer en del störande ljud utifrån som behöver ses över. Detta är felanmält.

Status 2018-08-29: lokalen ska funktionstestas av IKT-pedagoger tillsammans med LiU IT. Beräknas vara klart v 35.

IKT-studion, hus Key, campus Valla

- Bokas via iktstudion@liu.se

 

Utbildning i Microsoft Powerpoint via LiU IT 

Under hösten ges två tillfällen av bokningsbar utbildning i hur en kan använda Microsoft Powerpoint för att skapa film, animation m.m. Läs mer om dessa tillfällen via LiU IT:s kurssidor Powerpoint avancerad. Det går även att beställa samma kurs till ett arbetslag, institution, temagrupp via utbildning@it.liu.se, synka gärna detta med en IKT-pedagog. 

 

Boka IKT-pedagog

En IKT-pedagog kan ge feedback på föreläsningens upplägg ur ett pedagogiskt perspektiv, hur ska en t ex tänka när en går från live interaktion till interaktion som ska ske via ett digital medie? Det finns ett antal tips att ha i åtanke som sammanfattas i en serie korta filmer med rubriken Digitalisera din föreläsning

Filmerna ovan tar bland annat upp

- Strukturera ditt material - vad kan vara värt att tänka på?

- Hur kan en arbeta med teman och kapitel för digital distribution?

- Hur tar målgruppen del av digitalt material?

- Humanisera ditt innehåll - vad innebär det? 

- Manus eller tala fritt?

manus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fördjupning

I nästa steg kring temat Digitalisera din föreläsning kommer här publiceras information om t ex:

- Animera och rita för en digital distribution

- Visuell kommunikation - att använda bilder/video

- Redigering av film/presentation

- Använda en mobil enhet (iPad/smartphone) för produktion av material till en föreläsning

- Responssystem - vad finns och vad kan en använda det till? (Ex Kahoot, Mentimeter, Lisams Forms/Quiz)

- Mer info kommer.

 

Support 

Support kring lokaler, AV, m.m.

Här ska det fyllas på med relevanta kontakter för olika frågor.

 

Sidan är författad av Anna F Söderström, IKT-pedagog Didacticum

 

IKT-pedagog

För frågor om materialet eller bokning av en IKT-pedagog, iktstudion@liu.se

Anna Söderström 013 - 28 16 23

Drop-in-tid ihop med LiU IT Utbildningar på campus US, lokal Citronen:

26/9 15:00-16:30

31/10 15:00-16:30

5/12 15:00-16:30

 

IT-support 

För anställda vid LiU

helpdesk@liu.se

013-28 28 28

 

LIU-IT UTBILDNINGAR

IT-utbildningsdag 25/9 (inkl Spela in din presentation i Powerpoint)

Våra IT-kurser (inkl Powerpoint)

utbildning@it.liu.se

 

RESURSER

IMH:s blogg: Värt att veta - IT-tips för dig som jobbar på LiU

IKT-pedagogerna på YouTube: Digitalisera din föreläsning, steg 1

 

LOKALER

Kommunikationsrum, Clinicum, campus US (bokas via TimeEdit)

IKT-studion, hus Key, campus Valla (bokas via iktstudion@liu.se)

Den lokal som är utrustad med streamingteknik är primärt Belladonna, campus US.

Motsvarande lokaler finns även i Norrköping (Vrinnevi), Kalmar och Jönköping.

 


Sidansvarig: heino.ausmeel@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Nov 08 13:34:41 CET 2018