Göm menyn

Kurser och övriga utbildningar

Här hittar du Didacticums kurser för personal på LiU. Vissa kurser är obligatoriska för undervisande personal på LiU. Följ länkarna för mer information och anmälan.

Från VT 2020 ges inga poäng till dig som genomför en kurs hos Didacticum. Se FAQ om varför Didacticums kurser inte längre ger poäng.

Alla kurser sker online om inget annat anges. Klicka på den kurs du är intresserad av för att läsa mer och se vilka som är öppna för anmälan.

Högskolepedagogiska kurser

DAL

Det akademiska lärarskapet (DAL) kurs i högskolepedagogik 

Becoming a teacher in Higher Education course, Higher Education 

DEL

Design för lärande (DEL) kurs i högskolepedagogik

Course Design and Implementation, Higher Education

Handledning

Handledning av studenter i självständiga arbeten (HASSA), kurs i högskolepedagogik 

Handledning av forskarstuderande (HaFo), kurs i högskolepedagogik 

Research supervision, course in Higher Education

PBL

Problembaserat lärande och basgruppshandledning, kurs i högskolepedagogik

Supervision of problem-based learning tutorials

Fördjupning i problembaserat lärande - handledning av heterogena grupper

PUHU

Pedagogisk utveckling i högre utbildning (PUHU) kurs i högskolepedagogik

 


Övriga utbildningar

Att börja undervisa

Hur du designar föreläsningar och andra typer av undervisningsformer En kurs som främst riktar sig till forskare som just börjat föreläsa (doktorander m.fl.), och inte har så mycket lärarerfarenhet i övrigt.

Starting to teach

Starting to teach is a course aimed at researchers that are just beginning to start lecturing (PhD students, plus other early career researchers), and especially for those that do not have much teaching experience.

---

Utmaningsdrivet lärande (Challenge-based learning)

Kurs uppdelad på två tillfällen som ges på engelska och/eller på svenska:

---

Examinatorsutbildning

Utbildning för dig som är eller ska bli Examinator

---

Learning for sustainable development

The education contains four themes:

  • An introduction to concepts related to a sustainable development
  • The relationship between sustainability and learning, with discussions and examples of classroom activities, learning goals, teacher roles and strategic competencies
  • Instruments, assessment strategies and change management for integrating sustainability in higher education
  • Emotions, values and the role of identities in higher education

Read more about the education.

---

ONL

Open Networked Learning

 


IT-utbildningar

Kurser i Lisam, Excel, Outlook, Powerpoint, m fl, ges av IT@LiU


Sidansvarig: didacticum@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-04-19