Göm menyn

Kurser

Höstens (2020) alla kurser ges på distans.

 

Här hittar du Didacticums kurser för personal på LiU. Vissa kurser är obligatoriska för undervisande personal på LiU. Följ länkarna för mer information och anmälan. 

De kurser som påbörjas VT 2020 kommer inte att ge några poäng. Men du som har börjat på en kurs under 2019 kommer att få poäng, även om kursen fortsätter under 2020. Undrar du varför kurserna inte längre poäng, eller något annat, se FAQ om varför Didacticums kurser inte längre ger poäng.

 

Didacticums kurser i bokstavsordning

DAL

Det akademiska lärarskapet (DAL) kurs i högskolepedagogik på avancerad nivå

Becoming a teacher in Higher Education course in advanced level, Higher Education

DEL

Design för lärande (DEL) kurs i högskolepedagogik på avancerad nivå

Course Design and Implementation course at advanced level, Higher Education

Handledning

Handledning av studenter i självständiga arbeten (HASSA), kurs i högskolepedagogik på avancerad nivå

Handledning av forskarstuderande (HaFo), kurs i högskolepedagogik på avancerad nivå

Research supervision, course in advanced level, Higher Education

Examinatorsutbildning

Utbildning för dig som är eller ska bli Examinator

Mentorsutbildning

Kurs till mentorer på "Hållbar utveckling 3 HP" på LiU HT 2020

Starting a lecture/lecture

This is a course aimed at researchers that are just beginning to start lecturing (PhD students, plus other early career researchers), and especially for those that do not have much teaching experience. 

ONL

Open Networked Learning

 

PBL

Problembaserat lärande och basgruppshandledning, kurs i högskolepedagogik på grundläggande nivå

Problem Based Learning and small group tutorial

Fördjupning i problembaserat lärande - handledning av heterogena grupper

PUHU

Pedagogisk utveckling i högre utbildning (PUHU) kurs i högskolepedagogik på avancerad nivå


IT-utbildningar

Kurser i Lisam, Excel, Outlook, Powerpoint, m fl, ges av IT@LiU

Digital examination

Vi ger kurser WISEflow, det  nya systemet för digital examination, i samarbete med Tentamensservice.


 

 


Sidansvarig: didacticum@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-09-18