Göm menyn

Pedagogisk utveckling i högre utbildning (PUHU)

Kurs i högskolepedagogik på avancerad nivå

Kursen riktar sig till den som genom tidigare kurser har erhållit kunskaper om studenters lärande, design av undervisning och universitetslärarrollen och genomfört de högskolepedagogiska kurserna Det akademiska lärarskapet (DAL) (med tidigare kursbenämning Lärande och kunskap (LOK) och Design för lärande (DEL) (med tidigare kursbenämning Kursdesign, examination och utvärdering (KEU) eller motsvarande.

 

Under PUHU arbetar deltagaren med ett eget valt utvecklingsprojekt med syfte att ta fram ett teoretiskt förankrat förslag till pedagogisk utveckling inom den verksamhet som projektet avser. Kursen kan med fördel även genomföras av en arbetsgrupp, t ex lärarlag, som arbetar med ett gemensamt pedagogiskt utvecklingsprojekt. Man kan också tänka sig att kombinera Didacticums erbjudande ”Att låna en pedagog” med att en eller flera deltagare genomgår denna poänggivande kurs.

PUHU syftar till att deltagaren ska få möjlighet till att ytterligare utveckla sitt akademiska lärarskap genom att fördjupa sig i en pedagogisk fråga av betydelse för den egna verksamheten. Det kan till exempel handla om frågor som rör undervisning och kontakter med studenter, hur man kan utveckla kollegiala former för lärande i lärarlag eller på en avdelning, hur man kan samarbeta med olika yrkesgrupper vid universitetet i frågor som handlar om att stödja studenters lärande etc. Projektet skulle kunna fokusera på digitalisering, hållbar utveckling, lika villkor, intersektionalitet, samverkan, internationalisering, kollegialt lärande, pedagogiskt ledarskap och medarbetarskap eller någon annat som verksamheten behöver utveckla.

Deltagarens projekt diskuteras vid fyra kurstillfällen i form av workshops under kursens gång. Däremellan arbetar deltagaren med projektet enskilt eller tillsammans med andra i den egna verksamheten. Deltagarnas projekt presenteras muntligt med poster eller någon annan lämplig gestaltning vid ett avslutande seminarium.

Se vidare kursplan

 

Några faktauppgifter

 • Kursen är upplags på 80 timmars heltidsstudier
 • Aviserade kursdagar innebär ett obligatoriskt deltagande.
   

I samband med kursanmälan förväntas deltagare

 • Överväga möjligheter till deltagande och fullföljande av kursen inom den aktuella kurstiden med hänsyn till andra åtaganden och arbetsuppgifter
   

Att observera i samband med anmälan

 • Kursen kan bli fullbokad före sista anmälningsdag
 • Vid för få anmälda, kan kursen komma att ställas in
 • Vid avbokning efter sista anmälningsdag, ca  1 månad före kursstart, utan synnerliga skäl, kommer Didacticum att avgiftsbelägga deltagarens beställande enhet med 2000 kr
   

 

 

Kurs 

Kursdagar:
21 september kl. 09.15-12
20 oktober kl. 09.15-12.00
24 november kl. 09.15-12.00
10 december kl. 09.15-12.00

Anmälan

Kursansvarig: Gun Sparrhoff, gun.sparrhoff@liu.se

 

information

Kursadministration:
Monika Samuelsson, monika.samuelsson@liu.se

Kostnad: 3 000:-

Kursen ges on-line via Zoom


Sidansvarig: didacticum@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-06-02