Göm menyn

Fördjupning i problembaserat lärande

Handledning av heterogena grupper

Kursen vänder sig till lärare med teoretiska kunskaper om PBL motsvarande kursen "Problembaserat lärande och basgruppshandledning" och minst fyra terminers erfarenhet av basgruppshandledning.

Kursplan

I kursen fördjupas de teoretiska grunder för problembaserat lärande med ett fokus på handledning av heterogena grupper av olika typer. Stor vikt läggs vid reflektion kring deltagarens uppdrag som handledare av heterogena grupper och förmågan att stödja studenternas lärande.

I såväl genomförande som innehåll efterliknar kursen det studiesätt som utmärker PBL, vilket i det här sammanhanget innebär att man som kursdeltagare till stora delar arbetar i basgrupper men också att man får pröva på andra arbets- och studieformer som används inom PBL.

 

Några faktauppgifter:

  • Kursen är upplagd på 54 timmars arbetstid
  • Kursens bärande idé är det kollegiala lärande varför aktiv deltagande i de fyra kursdagarna är en förutsättning för deltagarnas uppfyllande av lärandemålen.

I samband med kursanmälan förväntas deltagare:

  • Överväga möjligheter till deltagande och fullföljande av kursen inom den aktuella kurstiden med hänsyn till andra åtaganden och arbetsuppgifter. Om du redan nu vet att du måste vara frånvarande vid någon dag/moment så vi rekommenderar vi att du istället deltar i någon av kommande PBL-kurserna.

Att observera i samband med anmälan

  • Kursen kan bli fullbokad före sista anmälningsdag
  • Vid för få anmälda, kan kursen komma att ställas in
  • Vid avbokning efter sista anmälningsdag, c:a 1 månad före kursstart, utan synnerliga skäl, kommer Didacticum att avgiftsbelägga deltagarens beställande enhet med 2 000 kr

 

Anmälan


Sidansvarig: didacticum@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-05-08