Göm menyn

Problembaserat lärande och basgruppshandledning

Kurs i högskolepedagogik på grundläggande nivå

Kursen vänder sig till personer som har eller kommer att ha undervisningsuppgifter i PBL-baserade utbildningar. I kursen introduceras teoretiska grunder för ett problembaserat- och studentcentrerat lärande och hur det praktiseras i olika utbildningar inom Linköpings universitet.

Kursen omfattar 1 vecks heltidsstudier (motsvarande 2 hp). I kursen ingår vidare att träna, reflektera och diskutera handledarfunktionen i relation till de pedagogiska grundtankarna och hur studenters lärande kan stimuleras. I såväl genomförande som innehåll efterliknar kursen det studiesätt som utmärker PBL, vilket i det här sammanhanget innebär att man som kursdeltagare till stora delar arbetar i parallella basgrupper men också att man får pröva på andra arbets- och studieformer som används inom PBL.

Se vidare för kursplan 

 

Några faktauppgifter

  • Kursen är upplagd på 54 timmars arbetstid som fördelas på fyra kurstillfällen och eget arbete. 
  • Aviserade fyra kursdagar innebär obligatoriskt deltagande
     

Att observera i samband med anmälan

  • Överväga möjligheter till deltagande och fullföljande av kursen inom den aktuella kurstiden med hänsyn till andra åtaganden och arbetsuppgifter. Om du redan nu vet att du måste vara frånvarande vid någon dag/moment så rekommenderar vi att du istället deltar i någon av kommande PBL-kurserna. Det kan också vara bra att känna till att mellan dag 2 och 3 förväntas du arbeta med en uppgift. Dag 4 är ett examinationstillfälle där en skriftlig inlämningsuppgift bearbetas på ett seminarium. Själva uppgiften ska lämnas in en vecka innan dag 4.
  • Kursen kan bli fullbokad före sista anmälningsdag
  • Vid för få anmälda, kan kursen komma att ställas in
  • Vid avbokning efter sista anmälningsdag, c:a 1 månad före kursstart, utan synnerliga skäl, kommer Didacticum att avgiftsbelägga deltagarens beställande enhet med 2 000 kr

 

2003 - kursen ges online

Kursdagar: 7-8 september, 25 september och 21 oktober, 2020

Kursansvarig:
Gizeh Perez Tenorio gizeh.perez-tenorio@liu.se

Sista anmälningsdag:
7 augusti, 2020

Anmälan 

 

2004 - Kursen ges online

Kursdagar: 10-11 november, 18 november + 8 december, 2020

Kursansvarig:
Karin Persson, karin.persson@liu.se 

Sista anmälningsdag:
10 oktober, 2020

Anmälan 

 

information

Kursadministration:
Monika Samuelsson, monika.samuelsson@liu.se

Kostnad:
Interna deltagare: Kr 2 500:-
Externa deltagare: Kr 5 500:-

Lokal: Didacticums lokaler, Studenthuset, plan 5, Campus Valla


Sidansvarig: monika.samuelsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-06-16