Göm menyn

Lärande och Kunskap, LoK - Avancerad kurs i högskolepedagogik, 6 hp

Vi håller på att revidera våra kurser så höstens (2018) kursdagar kommer inte att schemaläggas förrän omkring 15 mars.

Kursplan

Kursen ges utifrån anställningsordningens (LiU) krav på grundläggande högskolepedagogisk utbildning. Vi förutsätter dock att kursdeltagare redan har viss erfarenhet av läraruppdrag inom högskolan. Även mer erfarna lärare som vill möta nya perspektiv och kollegor med annan disciplinär inriktning är välkomna.

Kursen syftar övergripande till en ökad professionell kompetens som universitetslärare. Ett genomgående tema är hur lärare kan stödja studenter i deras lärande och kunskapsutveckling.

Kursarbetet bedrivs genom individuella uppgifter samt i arbetsgrupper.

 

Några faktauppgifter:

  • Kursen omfattar 6 hp och därmed 160 timmars arbetstid

  • Aviserade sju kursdagar innebär obligatoriskt deltagande

  • Mellan kurstillfällena genomförs enskilda verksamhetsrelaterade uppgifter som presenteras och seminariebehandlas vid kursdagarna

  • Inför kursstart får deltagare ytterligare information via e-post

I samband med kursanmälan förväntas deltagare:

  • Överväga möjligheter till deltagande och fullföljande av kursen inom den aktuella kurstiden med hänsyn till andra åtaganden och arbetsuppgifter

  • Säkerställa att man har läraruppdrag (leder lärandeaktiviteter) under kurstiden, detta eftersom ett viktigt inslag i kursen är besök hos varandra ”på hemmaplan” i s k auskultationer.

  • Formulera tankar och förväntningar inför kursen baserat på mål i kursplanen

Att observera i samband med anmälan

  • Kursen kan bli fullbokad före sista anmälningsdag
  • Vid för få anmälda, kan kursen komma att ställas in
  • Vid avbokning efter sista anmälningsdag, c:a 1 månad före kursstart, utan synnerliga skäl, kommer Didacticum att avgiftsbelägga deltagarens beställande enhet med 2 000 kr

Kursplan

Anmälan - glöm inte ange datum för kursstart

Kurs 1801

Kursdagar: 24 januari, 9 februari, 2 mars, 27 mars, 27 april, 15 maj, 12 juni 2018

Kursansvarig: Gun Sparrhoff, gun.sparrhoff@liu.se

Sista anmälningsdag: 20 december

Anmälan - ange datum för kursstart


ht 2018

Vi håller på att revidera våra kurser så höstens kursdagar kommer inte att schemaläggas förrän omkring 15 mars.

information

Koordinator: Gunvor Larsson Abbad, Gunvor.larsson.abbad@liu.se
 

Kursadministration:
Monika Samuelsson, monika.samuelsson@liu.se

Kostnad: 5 500:-

Lokal: Didacticums (CUL:s) lokaler, hus Galaxen (G-huset), ingång 81, Campus Valla


Sidansvarig: heino.ausmeel@liu.se
Senast uppdaterad: Thu Jan 11 13:10:50 CET 2018