Göm menyn

Kurser

Här hittar du Didacticums kurser för personal på LiU.

Vissa kurser är obligatoriska för undervisande personal på LiU. Följ länkarna för mer information och anmälan.

DAL

Det akademiska lärarskapet (DAL), 6 hp - kurs i högskolepedagogik på avancerad nivå

DEL

Design för lärande (DEL), 6 hp - kurs i högskolepedagogik på avancerad nivå

Higher Education

Becoming a teacher in Higher Education, 6 credits - course in advanced level, Higher Education

Course Design and Implementation 6 credits – course at advanced level, Higher Education

Research supervision 4 credits – course in advanced level, Higher Education

HASSA

Handledning av studenter i självständiga arbeten (HASSA), 3 hp - kurs i högskolepedagogik på avancerad nivå

Handledarutbildningar

Handledarutbildning i verksamhetsförlagd utbildning, 1,5 hp - Kommuner

Handledarutbildning i verksamhetsförlagd utbildning, 1,5 hp - Region Östergötland

Handledning av forskarstuderande (HaFo), 4 hp - kurs i högskolepedagogik på avancerad nivå

ONL

Open Networked Learning, autumn 2019 (ONL192)

PBL

Problembaserat lärande och basgruppshandledning, 2 hp - kurs i högskolepedagogik på grundläggande nivå

Problem Based Learning and small group tutorial, 2 credits

PUHU

Pedagogisk utveckling i högre utbildning (PUHU), 3 hp - kurs i högskolepedagogik på avancerad nivå


IT-utbildningar

Kurser i Lisam, Excel, Outlook, Powerpoint, m fl, ges av IT@LiU

Digital examination

Vi ger kurser WISEflow, det  nya systemet för digital examination, i samarbete med Tentamensservice.

 

 


Sidansvarig: monika.samuelsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-06-24