Göm menyn

Handledning av studenter i självständiga arbeten (HASSA)

Kurs i högskolepedagogik på avancerad nivå

Kursen vänder sig till dig som både har och räknar med att få handledningsuppdrag när det gäller självständiga arbeten på olika nivåer.

I kursen fokuseras handledning som lärandeaktivitet, handledarrollen, rollfördelning mellan handledare – student, handledare – examinator liksom bedömning av kvalitet i självständiga arbeten i relation till aktuella regelverk och riktlinjer.

 

NÅGRA FAKTAUPPGIFTER

  • Kursen är 80 timmars heltidsstudier
  • Aviserade kursdagar innebär ett obligatoriskt deltagande

 

I samband med kursanmälan förväntas deltagare:

  • Överväga möjligheter till deltagande och fullföljande av kursen inom den aktuella kurstiden med hänsyn till andra åtaganden och arbetsuppgifter

 

ATT OBSERVERA I SAMBAND MED ANMÄLAN

  • Kursen kan bli fullbokad före sista anmälningsdag
  • Vid för få anmälda, kan kursen komma att ställas in
  • Vid avbokning efter sista anmälningsdag, c:a 1 månad före kursstart, utan synnerliga skäl, kommer Didacticum att avgiftsbelägga deltagarens beställande enhet med 2 000 kr

Se vidare för kursplan 

 

Kurs  

V v mejla in en intresseanmälan om du vill gå denna kurs så återkommer vi med kursdagar när vi fått in tillräckligt många intresserade  monika.samuelsson@liu.se

Kursdagar: 

Kursansvarig: 

Sista anmälningsdag: 

 

 

information

Kursadministration: Monika Samuelsson, monika.samuelsson@liu.se

Kostnad: 3 000:-

Lokal: Didacticums lokaler, Studenthuset, plan 5, Campus Valla


Sidansvarig: monika.samuelsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-04-22