Göm menyn

Handledning av forskarstuderande

Kurs i högskolepedagogik på avancerad nivå

Kursen består av två delar: En universitetsgemensam och en fakultetsspecifik del. För den fakultetsspecifika delen, var vänlig se information längst ner på sidan.

Du anmäler dig direkt till den fakultetsspecifika delen genom kontakta de personer står angivna längre ner på sidan.

Universitetsgemensamma delen

Kursen riktar sig till de som medverkar som huvudhandledare eller som bihandledare i forskarutbildningsprocesser och själva är disputerade och är obligatorisk för befordran till docent enligt riktlinjer för antagning av docent vid Linköpings universitet). Enligt Anställningsordningen vid LiU (Dnr LiU-2018-03931) är kursen även obligatorisk för anställning till professor och biträdande professor.

Det övergripande syftet är utveckling av kunskap i fältet forskarhandledning specifikt, under kollegiala former och med utgångspunkt i deltagarnas erfarenhetskunskap i relation till forskning/utvecklingsarbete i fältet. Kursens specifika syfte är att deltagarna kritiskt reflekterar över och utvecklar förståelse för

 • vad som representerar god kvalitet i handledning
 • individuella, organisatoriska och andra förutsättningar som skapar handledningens möjlighetsvillkor
 • utveckling av produktiva lärandemiljöer
 • hur skilda forskningskulturer och –miljöer inverkar i handledningens genomförande
 • egna föreställningar rörande handledning som praktik
 • konstruktion av roller som huvudhandledare, bihandledare och doktorand och samverkan dem emellan
 • ställningstaganden vad gäller etik och ’Lika villkor’ i handledningens utövande
 • utveckling av en individuell repertoar av handledningsstrategier

Se vidare för kursplan

 

Några faktauppgifter

 • Kursen är upplagd på 108 timmars arbetstid
 • Aviserade kursdagar innebär obligatoriskt deltagande
   

I samband med kursanmälan förväntas deltagare:

 • Överväga möjligheter till deltagande och fullföljande av kursen inom den aktuella kurstiden med hänsyn till andra åtaganden och arbetsuppgifter
   

Att observera i samband med anmälan

 • Kursen kan bli fullbokad före sista anmälningsdag
 • Vid för få anmälda, kan kursen komma att ställas in
 • Vid avbokning efter sista anmälningsdag, c:a 1 månad före kursstart, utan synnerliga skäl, kommer Didacticum att avgiftsbelägga deltagarens beställande enhet med 2 000 kr
   

Fakultetsspecifik information


LiTH                                                         Med Fak        
Maria Mitradjieva,                                       Anmälan till: Annelie Lindström, 
maria.mitradjieva@liu.se                         annelie.lindstrom@liu.se
Fakultetsspecifik del LiTH                        Kursdagar: VT2020 5-6 mars + 24 april
                                                                 Kursdagar: HT2020 8-9 oktober + 20 november
                                                                 Kostnad: Fakultetsspecifik del: 4 000:-


Fil Fak                                                        Utbildningsvetenskap                                  
Charlotta Einarsson,                                    Helena Loborg,
charlotta.einarsson@liu.se                       Helena.loborg@liu.se
Fakultetsspecifik del Fil fak                      Kursdagar: VT2020: 12 maj, kl. 13-16
                                                                 Kursdagar HT2020: 24 november kl. 13-16

                                                                 Fakultetsspecifik del Utbildningsvetenskap


  

 

 

Universitetsgemensamma dElen

KURS 2003

Kursdagar: 17-18 september + 3 november 2020

Sista anmälningsdag: 
17 augusti 2020

Anmälningsformulär

 

KURS 2004

Kursdagar: 16-17 november + 15 december 2020

Sista anmälningsdag: 
16 oktober 2020

Anmälningsformulär

 


information

Kursansvarig:
Per-Anders Forstorp, per-anders.forstorp@liu.se och Vanya Darakchieva, vanya.darakchieva@liu.se

Kursadministration:
Monika Samuelsson, monika.samuelsson@liu.se

Kostnad:
Interna deltagare: Kr 4 000:-
Externa deltagare: Kr 6 000:-

Lokal: Didacticums lokaler, Studenthuset plan 5, Campus Valla


Sidansvarig: monika.samuelsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-04-28