Göm menyn

Handledning av forskarstuderande

Kurs i högskolepedagogik

Kursen är vänder sig personer som är huvudhandledare eller bihandledare i doktorandutbildningsprocesser.

Den universitetsgemensamma delen (motsvarande 2 veckor) behandlar lärprocesser, samt utveckling av personlig kompetens i relation till erfarenhetskunskap och högskolepedagogisk forskning i fältet forskarhandledning

De fakultetsspecifika delarna (motsvarande 1 vecka) behandlar forskarutbildningens regelverk, praxis, studie- och handlingsplaner, värderingar, värderingar gällande jämställdhet, likabehandling och hållbar utveckling, kulturer och arbetssätt, fakultetskansliernas, fakultets- och forskarutbildningsnämndernas ansvarsområden, fakulteternas syn på forskarutbildningens genomförande, samt krav för meritering. Vid Medicinsk fakultet behandlas därutöver handledningsfrågor i relation till problembaserat lärande (PBL), studentcentrerat lärande, samt integration mellan ämnen, utbildningar, forskning och professioner.

Förkunskapskrav: Avlagd doktorsexamen samt har, eller förväntas få, handledningsuppdrag inom forskarutbildningen.

Du anmäler dig direkt till den fakultetsspecifika delen genom kontakta de personer står angivna längre ner på sidan.

Se vidare för kursplan

 

Några faktauppgifter

 • Kursen omfattar 120 timmars heltidsstudier
 • Aviserade kursdagar innebär ett obligatoriskt deltagande. Deltagande i kursen innebär även eget arbete mellan kursdagarna i form av inläsning av litteratur och genomförande av kursuppgifter
 • Under vårterminen 2021 ges kursen enbart online
   

I samband med kursanmälan förväntas deltagare

 • Överväga möjligheter till deltagande och fullföljande av kursen inom den aktuella kurstiden med hänsyn till andra åtaganden och arbetsuppgifter
   

Att observera i samband med anmälan

 • Kursen kan bli fullbokad före sista anmälningsdag
 • Vid för få anmälda, kan kursen komma att ställas in
 • Vid avbokning efter sista anmälningsdag, c:a 1 månad före kursstart, utan synnerliga skäl, kommer Didacticum att avgiftsbelägga deltagarens beställande enhet med 2 000 kr
   

Fakultetsspecifik information


LiTH                                                         Med Fak        
Maria Mitradjieva,                                       Anmälan till: Annelie Lindström, 
maria.mitradjieva@liu.se                         annelie.lindstrom@liu.se
Fakultetsspecifik del LiTH                        Kursdagar: VT2021 4-5 mars + 23 april
                                                                 Kursdagar: HT2021 7-8 oktober + 19 november
                                                                 Kostnad: Fakultetsspecifik del: 4 000:-


Fil Fak                                                        Utbildningsvetenskap                                  
Charlotta Einarsson,                                    Helena Loborg,
charlotta.einarsson@liu.se                       Helena.loborg@liu.se
Fakultetsspecifik del Fil fak                      Kursdagar: VT2020: 12 maj, kl. 13-16
                                                                 Kursdagar HT2020: 24 november kl. 13-16

                                                                 Fakultetsspecifik del Utbildningsvetenskap


  

 

 

KURS 2101

Kursdagar: 26-27 januari + 1 mars 2021

Kursansvarig:
Per-Anders Forstorp, per-anders.forstorp@liu.se

Sista anmälningsdag: 
6 januari 2021

Anmälningsformulär

 

KURS 2102

Kursdagar: 24-25 mars + 26 april

Kursansvarig:
Per-Anders Forstorp, per-anders.forstorp@liu.se

Sista anmälningsdag: 
6 mars 2021

Anmälningsformulär

 


information

Kursadministration:
Monika Samuelsson, monika.samuelsson@liu.se

Kostnad:
Interna deltagare: Kr 4 000:-
Externa deltagare: Kr 6 000:-

Lokal: Kursen ges via Zoom


Sidansvarig: didacticum@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-11-24