Göm menyn

FAQ Inga poäng på Didacticums kurser

På den här sidan har vi samlat frågor och svar om varför det inte längre ges poäng på Didacticums kurser.

Har du en fråga som inte finns med här, mejla den till Monika Samuelsson så publiceras den frågan med svar här nedan inom en vecka.

FAQ

Klicka på den frågan som du vill ha svar på:

 


Varför kan inte kurserna ge högskolepoäng längre?

Didacticums kurser har tidigare klassats som interna uppdragskurser, men efter en genomgång av regelverket har vi upptäckt att detta egentligen inte är tillåtet.

För att en kurs ska räknas som uppdragskurs måste det finnas en extern beställare. För att kunna fortsätta ge kurser med högskolepoäng skulle de behöva klassas som vanliga fristående kurser.

För deltagare skulle det innebära en avsevärt krångligare process för ansökan och för Didacticum skulle det administrativa arbetet signifikant öka. Dessutom skulle Didacticums kurser vara med och äta av takbeloppet hos någon fakultet, vilket inte är önskvärt. Det enda alternativet var att övergå till att inte ge högskolepoäng.

De flesta andra större lärosäten i Sverige har redan valt den här vägen, så i ett nationellt perspektiv är det egentligen okontroversiellt.

Kommer innehållet i kurserna förändras?

Nej, kurserna kommer fortsätta som vanligt. De vilar fortfarande på samma vetenskapliga grund och samma förfarande vid bedömning av studieprestationer kommer användas.

Didacticums styrelse har fattat beslut om en vägledning för Didacticums kursverksamhet som uttrycker förutsättningarna för att ge kurser som inte resulterar i högskolepoäng.

Vad händer med kurser som redan pågår?

Kurser som startade innan 1 januari 2020 påverkas inte, utan kommer genomföras som tidigare och deltagare som blir godkända får högskolepoäng.

Jag har moment kvar i en avslutad kurs. Kan jag få poäng om jag kompletterar?

Ja, kurser som har avslutas, men där deltagare har oavslutade moment kan kompletteras fram till och med 31 december 2021.

Detta innebär att kompletterande aktiviteter måste vara genomförda och skriftliga underlag inlämnade till Didacticum senast 30 november 2021 för att deltagaren ska kunna få poäng.

Kurser kan även kompletteras senare, men då får deltagaren inga poäng utan ett intyg, på samma sätt som för kurser som startar efter 1 januari 2020.

Jag behöver poäng för att inkludera i mina forskarstudier. Hur kommer det att funka nu?

Forskarstuderande som blir godkänd på någon av Didacticums kurser kan även i framtiden få högskolepoäng, men formerna för detta bestäms lokalt på fakultet eller institution.

Jag behöver poäng för att söka befordran eller en ny tjänst. Hur kommer det att funka nu?

Vid Linköpings universitet finns det inget strikt krav på poäng. Alla krav på högskolepedagogisk utbildning uttrycks som "motsvarande 12 hp" i anställningsordningen, vilket innebär att även kurser som inte ger poäng räknas, så länge de uttrycker sin omfattning i något som kan tolkas i termer av högskolepoäng.

De kurser som i framtiden ges av Didacticum kommer uttrycka omfattningen i form av veckor för heltidsstudier, där en vecka motsvarar 1,5 hp. Detta sätt används redan vid de flesta andra lärosäten i Sverige.

 

Pedagogikdagen 

omställning bild pedagogikdagen

 

Pedagogikdagen 2021 kommer att ske online och ha temat Omställning.

Välkommen den 17 mars 2021!

 

PÅ GÅNG HOS DIDACTICUM

>> Aktiviteter och Kurser

>> Undervisa och jobba online

>> Kalendarium

 

KONTAKTA DIDACTICUM

didacticum@liu.se
mejl

Hitta till oss

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

 

 

Vi jobbar här

Styrelse

Didacticums personal
Lina Roth

Läs en artikelserie 
där vi presenterar
våra medarbetare.

Denna månad
Lina Roth


Sidansvarig: didacticum@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-11-02