Göm menyn

Design för lärande (DEL)

Kurs i högskolepedagogik på avancerad nivå

Den här kursen motsvarar den tidigare kursen Kursdesign, examination och utvärdering (KEU). Kursen utgör en av de behörighetsgivande kurserna i den högskolepedagogiska utbildning som krävs för anställning vid Linköpings (LiU) och har sitt fokus på att utvecklas i funktionen som kursansvarig och examinator.

Vi rekommenderar att man tidigare har genomfört kursen Det akademiska lärarskapet (DAL), med tidigare kursbenämning Lärande och kunskap (LOK) eller motsvarande.  

I DEL utvecklas deltagarnas akademiska lärarskap genom att öka förmågan att planera och organisera kurser som stödjer studenters lärande. Fokus ligger på att formulera och designa lärandemål, läraktiviteter, olika former för examination och återkoppling samt utvärdering. Kursen utgår från aktuell pedagogisk eller didaktisk forskning, från styr- och policydokument samt deltagarnas egna erfarenheter. Under kursen diskuteras hur högskolans utbildning såväl som det egna pedagogiska förhållningssättet kan utvecklas. I kursen behandlas och genomförs i såväl fysisk som digital lärmiljö.

Se vidare Kursplan 

 

Några faktauppgifter

  • Kursen är på fyra veckors heltidsstudier, varav ca en tredjedel utgörs av gemensam tid i kursdagar. Övrig tid bör reserveras för självständigt arbete.
  • Det är en fördel, men inget absolut krav för deltagande, att ha eget kurs- alternativt examinationsansvar under kursens gång.
  • Vid alla kurstillfällen förväntas närvaro och ett aktivt deltagande från kursdeltagaren.
     

Att observera i samband med anmälan

  • Kursen kan bli fullbokad före sista anmälningsdag
  • Vid för få anmälda, kan kursen komma att ställas in
  • Vid avbokning efter sista anmälningsdag, ca  1 månad före kursstart, utan synnerliga skäl, kommer Didacticum att avgiftsbelägga deltagarens beställande enhet med 2000 kr

Anmälan 

 

KURS 2002

Kursdagar:
2 september, 16 september, 29 september, 13 oktober, 9 november, 20 november, 30 november

Kursansvarig: Nina Nikku, nina.nikku@liu.se 

Sista anmälningsdag: 10 augusti 2020

Anmälan 

information

Kursadministration:
Monika Samuelsson, monika.samuelsson@liu.se

Kostnad: 5 500:-

Lokal: Didacticums lokaler, Studenthuset, plan 5, Campus Valla


Sidansvarig: monika.samuelsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-03-03