Göm menyn

Design för lärande (DEL), 6 hp - kurs i högskolepedagogik på avancerad niv

Kursens startdatum

Namn *

Personnummer *

E-postadress *

LiU-ID (för LiU-anställda ex.vis month79)

Befattning

Institution och avdelning

Fakultet

Kostnadsställe (internt LiU, 5 siffror)

Fakturaadress (endast externa deltagare)

Kurskostnad *
Jag har fått godkänt av ekonomisk ansvarig som accepterat att betala kurskostnaden

Angående sena avhopp på Didacticums kurser:

Vid avbokning efter sista anmälningsdag, c:a 1 månad före kursstart, utan synnerliga skäl, kommer Didacticum att avgiftsbelägga deltagarens beställande enhet med 2 000 kr.

Beslut togs vid Didacticums styrelsemöte den 27 maj 2015.

Nyhetsbrev

Från och med juni 2019 skickas ett nyhetsbrev ut från Didacticum.

Nyhetsbrevet kommer att gå ut med jämna mellanrum, ungefär en gång i månaden. I nyhetsbrevet får du information om vår verksamhet, kommande kurser och andra aktiviteter, samt andra nyheter som rör pedagogik m.m.

Anmäl dig som prenumerant till Didacticums nyhetsbrev.


Sidansvarig: monika.samuelsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-06-12