Göm menyn

Det akademiska lärarskapet (DAL)

Kurs i högskolepedagogik

Kursen riktar sig till dig som precis påbörjat, eller har viss erfarenhet av läraruppdrag inom högskolan. Kursen utgör en av de behörighetsgivande kurserna i den högskolepedagogiska utbildning som krävs för anställning vid Linköpings universitet.

Kursen syftar övergripande till en ökad professionell kompetens som universitetslärare, d.v.s. ett akademisk lärarskap. Ett genomgående tema i kursen är hur lärare kan stödja studenter i deras lärande och kunskapsutveckling i såväl fysisk som digital lärmiljö samt vilka ramar och förutsättningar som styr det akademiska lärarskapet. Kursen tar utgångspunkt i deltagarens egna praktiska erfarenheter och undervisningspraktik. Deltagaren får relatera sin egen undervisningspraktik till teorier om kunskap och lärande och pedagogisk grundsyn. I kursen introduceras en pedagogisk meritportfölj.

Förkunskapskrav: Kandidatexamen

Se vidare för kursplan 

 

Några faktauppgifter

  • Kursen omfattar 160 timmars heltidsstudier
  • Aviserade kursdagar innebär ett obligatoriskt deltagande. Deltagande i kursen innebär även eget arbete mellan kursdagarna i form av inläsning av litteratur och genomförande av kursuppgifter
  • Under vårterminen 2021 ges kursen enbart online

I samband med kursanmälan förväntas deltagare

  • Överväga möjligheter till deltagande och fullföljande av kursen inom den aktuella kurstiden med hänsyn till andra åtaganden och arbetsuppgifter
  • Säkerställa att man har läraruppdrag (leder lärandeaktiviteter) under kurstiden, detta eftersom ett viktigt inslag i kursen är besök hos varandra ”på hemmaplan” i så kallade auskultationer.
     

Att observera i samband med anmälan

  • Kursen kan bli fullbokad före sista anmälningsdag
  • Vid för få anmälda, kan kursen komma att ställas in
  • Vid avbokning efter sista anmälningsdag, c:a 1 månad före kursstart, utan synnerliga skäl, kommer Didacticum att avgiftsbelägga deltagarens beställande enhet med 2 000 kr

Anmälan 

KURS 2101 

Kursdagar: 28 januari, 18 februari, 9 mars, 30 mars, 22 april, 11 maj, 10 juni 2021

Kursansvarig: Gun Sparrhoff, gun.sparrhoff@liu.se 

Sista anmälningsdag: 4 januari

Anmälan 

 

information

Kursadministration:
Monika Samuelsson, monika.samuelsson@liu.se

Kostnad: 5 500:-

Lokal: Kursen ges via Zoom


Sidansvarig: didacticum@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-10-27