Göm menyn

Det akademiska lärarskapet (DAL)

Kurs i högskolepedagogik på avancerad nivå

Kursen utgör en av de behörighetsgivande kurserna i den högskolepedagogiska utbildning som krävs för anställning vid Linköpings universitet (LiU) och riktar sig till dig som precis påbörjat, eller har viss erfarenhet av läraruppdrag inom högskolan.

Även mer erfarna lärare som vill möta nya perspektiv och kollegor med annan disciplinär inriktning är välkomna.

Kursen syftar övergripande till en ökad professionell kompetens som universitetslärare, d.v.s. ett akademisk lärarskap. Ett akademiskt lärarskap innefattar förutom skicklighet i undervisning även pedagogisk reflektion. I anslutning till varje kurstillfälle ges utrymme för reflektion kring den egna pedagogiska utvecklingen i relation till kursinnehållet och den egna pedagogiska verksamheten. I samband med detta påbörjar deltagaren en så kallad pedagogisk meritportfölj.

Ett genomgående tema i kursen är hur lärare kan stödja studenter i deras lärande och kunskapsutveckling i såväl fysisk som digital lärmiljö. I kursen behandlas och problematiseras hur olika teorier om kunskap och lärande tar sig uttryck i olika ämnespraktiker och i lärares pedagogiska grundsyn samt vilka ramar och förutsättningar som styr det akademiska lärarskapet. Kursarbetet bedrivs genom individuella uppgifter samt i arbete i grupp och skriftliga och muntliga diskussionsinlägg från deltagarnas gruppdiskussioner utgör ett viktigt kursinnehåll.

Kursen omfattar ca 160 timmars studietid, det vill säga 4 veckors heltidsstudier, varav ca en tredjedel utgörs av gemensam tid i kursdagar och resten i form av eget arbete samt auskultationsmoment mellan kursdagarna.

Se vidare för kursplan 

 

Några faktauppgifter

 • Kursen är 160 timmars arbetstid
 • Aviserade kursdagar innebär obligatoriskt deltagande
 • Mellan kurstillfällena genomförs enskilda verksamhetsrelaterade och praktiknära uppgifter som presenteras och seminariebehandlas vid kursdagarna
   

I samband med kursanmälan förväntas deltagare

 • Överväga möjligheter till deltagande och fullföljande av kursen inom den aktuella kurstiden med hänsyn till andra åtaganden och arbetsuppgifter
 • Säkerställa att man har läraruppdrag (leder lärandeaktiviteter) under kurstiden, detta eftersom ett viktigt inslag i kursen är besök hos varandra ”på hemmaplan” i så kallade auskultationer.
   

Att observera i samband med anmälan

 • Kursen kan bli fullbokad före sista anmälningsdag
 • Vid för få anmälda, kan kursen komma att ställas in
 • Vid avbokning efter sista anmälningsdag, c:a 1 månad före kursstart, utan synnerliga skäl, kommer Didacticum att avgiftsbelägga deltagarens beställande enhet med 2 000 kr

Anmälan 

KURS 2002 

Kursdagar: 15 september, 1 oktober, 19 oktober, 5 november, 19 november, 7 december, 12 januari

Kursansvarig: Mikael Axin, mikael.axin@liu.se 

Sista anmälningsdag: 14 augusti 

Anmälan 

 

information

Kursadministration:
Monika Samuelsson, monika.samuelsson@liu.se

Kostnad: 5 500:-

Lokal: Didacticums lokaler, Studenthuset, plan 5, Campus Valla


Sidansvarig: monika.samuelsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-05-05