Göm menyn

Kalendarium - kursstarter och andra aktiviteter 2018

(Kalendarium för IT-kurser hittar du på IT@LiU/Utbildningar)

Boka in 12(Norrköping)-13(linköping) mars 2019 - LiU:s pedagogikdagar!

 

2019

Januari

17 Lärande för hållbar utveckling, seminarium 1

29 Design för lärande (DEL), 6 hp - kurs i högskolepedagogik på avancerad nivå 1901

Februari

Det akademiska lärarskapet (DAL), 6 hp - kurs i högskolepedagogik på avancerad nivå, 1901

6 Problembaserat lärande och basgruppshandledning - kurs i högskolepedagogik på grundläggande nivå, PBL1901

11 Handledning av forskarstuderande - kurs i högskolepedagogik på avancerad nivå, HaFo1901

21  Vetenskaplig animation - workshop

28 Lärande för hållbar utveckling, seminarium 2

 

Mars

4 Vetenskaplig illustration - workshop 

Research supervision 4 credits – course in advanced level, Higher Education, 1901

Becoming a teacher in Higher Education, 6 credits - course in advanced level, Higher Education, 1901

12-13 Pedagogikdagarna 2019

19 Vetenskaplig illustration - workshop

27 Vetenskaplig illustration - workshop

28 Lärande för hållbar utveckling, seminarium 3

April

15 Handledning av forskarstuderande - kurs i högskolepedagogik på avancerad nivå, HaFo1901

 

Maj

2 Problembaserat lärande och basgruppshandledning - kurs i högskolepedagogik på grundläggande nivå, PBL1902

Lärande för hållbar utveckling, seminarium 4

 

 


Sidansvarig: info@cul.org.liu.se
Senast uppdaterad: Thu Jan 10 22:13:52 CET 2019