Göm menyn

Kalender

 

Letar du efter en IT-kurs? Gå till IT-utbildningar 2019.

Augusti

26 Hållbar utveckling, seminarie 1, Begrepp och relation till lärande.

28 Design för lärande 1902

September

2 Workshopserie Tema: Pedagogisk utveckling inom högre utbildning, Jämlik utbildning i heterogena studentgrupper. Campus Valla i Studenthuset

2 Lunchföreläsning:"Pedagogisk meritering". I Didacticums lokaler på plan 5 Campus Valla i Studenthuset.

2 Prova på: Greenscreen i Didacticums lokaler på plan 5 Campus Valla i Studenthuset.

3 Workshop: Film som pedagogiskt verktyg. Följ länk för mer info och anmälan. I Didacticums lokaler på plan 5 Campus Valla i Studenthuset.

3 Lunchföreläsningar: "Lärande för hållbar utveckling" och "Lisam i pedagogikens tjänst". I Didacticums lokaler på plan 5 Campus Valla i Studenthuset.

Lärmiljöfika: Välkommen till Studenthuset, Campus Valla i Studenthuset

4 Workshopserie Tema: Pedagogisk utveckling inom högre utbildningFörebyggande bemötande - normer och hbtq-fokus. Campus Valla i Studenthuset

4 Lunchföreläsning: "En introduktion till Active Learning Classroom". I Didacticums lokaler på plan 5 Campus Valla i Studenthuset.

Prova på: Greenscreen i Didacticums lokaler på plan 5 Campus Valla i Studenthuset.

Course Design and Implementation 6 credits, 1901

Handledarutbildning i verksamhetsförlagd utbildning, 1,5 hp - Kommuner

10 Det akademiska lärarskapet (DAL), 6 hp - kurs i högskolepedagogik på avancerad nivå 1903

12 Seminarium/workshop (ALC Nätverk) Undervisning i ALC

16 Open Networked Learning, autumn 2019 (ONL192), pågår från 16 september till 1 december, datum för webinarier m.m. meddelas efter hand. Språk: Engelska.

16 Pedagogisk utveckling i högre utbildning - Lärande för hållbar utveckling

17 Handledning av forskarstuderande - kurs i högskolepedagogik på avancerad nivå, HaFo1903

19  Problembaserat lärande och basgruppshandledning - kurs i högskolepedagogik på grundläggande nivå, PBL1903

23 Handledarutbildning i verksamhetsförlagd utbildning, 1,5 hp - Region Östergötland

25 Workshop om konstruktion av scenarier/vinjetter i PBL (Linköping)

26 Lärmiljöfika: Vad lär sig studenter i en datorlabbmiljö, Campus Valla

30 Hållbar utveckling, seminarie 2, Att integrera moment i kurser, praktiska moment och övningar.

Oktober

1 Workshopserie Tema: Pedagogisk utveckling inom högre utbildningDet internationella klassrummet del 1

Handledarutbildning i verksamhetsförlagd utbildning, 1,5 hp - Kommuner

Det akademiska lärarskapet (DAL), 6 hp - kurs i högskolepedagogik på avancerad nivå 1903

Becoming a teacher in Higher Education, 6 credits - course in advanced level, Higher Education, 1902

14 Problem Based Learning and small group tutorial, 2 credits

16 Research supervision 4 credits – course in advanced level, Higher Education, 1902

21 Hållbar utveckling, seminarie 3Affektiva lärandemål och värderingar.

24 Workshopserie Tema: Pedagogisk utveckling inom högre utbildningDet internationella klassrummet del 2

Lärmiljöfika: Föreläsning 2.0 - tillföreläsningens försvar, Campus Norrköping

November

Handledarutbildning i verksamhetsförlagd utbildning, 1,5 hp - Region Östergötland

Det akademiska lärarskapet (DAL), 6 hp - kurs i högskolepedagogik på avancerad nivå 1903

Handledning av forskarstuderande - kurs i högskolepedagogik på avancerad nivå, HaFo1904

11 Handledarutbildning i verksamhetsförlagd utbildning, 1,5 hp - Kommuner

12 Problembaserat lärande och basgruppshandledning - kurs i högskolepedagogik på grundläggande nivå, PBL1904

18 Hållbar utveckling, seminarie 4 Ledning och styrning för att integrera hållbarhetsperspektiv i utbildningar.

19 Workshop om konstruktion av scenarier/vinjetter i PBL (Campus Norrköping)

19 Workshopserie Tema: Pedagogisk utveckling inom högre utbildning, Juridik för lärare.

25 Det akademiska lärarskapet (DAL), 6 hp - kurs i högskolepedagogik på avancerad nivå 1903

28 Lärmiljöfika: Hur kan man hålla basgruppsmöten på distans, Campus US

December

10 Workshopserie Tema: Pedagogisk utveckling inom högre utbildning, Ett fungerande akademiskt språk.

19 Lärmiljöfika: Tillgänglig undervisning, Campus Valla


2020

Januari

10 Workshopserie Tema: Pedagogisk utveckling inom högre utbildning, Jämlik utbildning i heterogena studentgrupper. Campus Valla i Studenthuset

Mars

2 Workshopserie Tema: Pedagogisk utveckling inom högre utbildningDet internationella klassrummet del 1

23 Workshopserie Tema: Pedagogisk utveckling inom högre utbildningDet internationella klassrummet del 2

Maj

14 Workshopserie Tema: Pedagogisk utveckling inom högre utbildning, Ett fungerande akademiskt språk.

 

 

Kontakta didacticum

 

På gång hos Didacticum

Du hittar samtliga händelser i vårt Kalendarium.

Se även:

 

Didacticums Nyhetsbrev

 

mejl

 

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev!

 

 

 

Länkar

Logga in på Lisam:

Lisam

 

 

Tidskriften Högre utbildning

 

 


Sidansvarig: monika.samuelsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-07-02