Göm menyn

Pedagogikdagen 2021, välbesökt och digital

Den 17 mars 2021 genomfördes Didacticums pedagogikdag, där 300 anmälda deltagare lät sig inspireras och lärde sig nya saker av föreläsarna. Följ med på en överflygning – från rektors inledning till föreståndarnas avslutning.

Klockan är strax efter 9 och Pedagogikdagens Zoom-rum börjar att fyllas på. Det är nästan 300 anmälda och när det är dags för rektor Jan-Ingvar Jönsson att ta till orda – så är åtminstone 230 deltagare på plats.

Didacticum föreståndare Gunvor Larsson Torstensdotter inleder kort och för in oss på dagens tema ”omställning”. En omställning som under året med corona har inneburit att vissa har blommat och växt – medan andra har vissnat och tappat ork. Och när hon lämnar över till rektor inflikar hon att det är ”Saint Patrick’s day” vilket enligt traditionen innebär att man har rätt att nypa alla som inte har något grönt på sig.

 

inledning med Rektor Jan-Ingvar Jönsson

rektor och gunvorRektor Jan-Ingvar ursäktar sig och springer i väg lite snabbt och kommer tillbaka med en grön keps som han sätter på sig.

Han pratar bland annat om att Linköpings Universitets största uppdrag är utbildning och att vi ska vara Sveriges främsta nytänkande universitet, inte ett av de främsta. LiU är kända för innovation och vårt varumärke är att vi är ett campusuniversitet med många populära program och våra studenter är attraktiva på arbetsmarknaden.

Han berättar vidare att han själv har gått kurs på Didacticum, på den tiden som det hette CUL, och fortsätter med att intyga att Didacticum har en central roll på universitetet och de utför sitt arbete väldigt bra.

Han anser att det är viktigt att vi på LiU fortsätter att skapa nya slagkraftiga akademiska miljöer, ett universitet med en bra mix av campusundervisning, digital undervisning, livslångt lärande.

(Se en inspelning av inledningen)
 

Cathrine Reineholm lektor vid IBL, Organisatorisk förändringskompetens

cathrineCathrine berättar att vid en förändring är det viktigt att medarbetarna vill förändra… men det är även viktigt med bra information, kommunikation och integration i förändringsarbetet. Ledare och chefer behöver stötta och skapa förutsättningar, engagemang och visa på syftet med förändringen.

Det är viktigt att utvärdera förändringar, så att man kan undvika fallgropar nästa gång. Vi ska även ha i åtanke att de som är ”motståndare” till en förändring inte behöver inte vara något dåligt, låt de komma fram, skapa öppenhet och skapa nya möjligheter.

Medarbetarna behöver få tid att vara delaktiga vid en förändring. Det är vanligt att det läggs mycket tid på att starta – skriva strategier och skapa en ny logga och så vidare, sedan blir det mindre tid och stöd till själva genomförandet. Borde man kanske göra tvärt om?

(Se en inspelning av Cathrine Reinerholms föreläsning)
 

Maria Wolrath-Söderberg, lektor Södertörns högskola, Att designa lärande för en utmanande framtid

Maria inledde med att berätta om en händelse, man ville anlägga en stor vindkraftpark i hennes hembygd. Byn delades i två läger. Hon insåg inte själv att hon rätt snabbt tog ställning i frågan… Hon ville minsann inte ha några fula vindkraftsverk i sin by (men egentligen vill hon ju ha Mariaen bättre miljö).

Senare var hon på Öland och fascinerades av väderkvarnarna, hon tyckte att de va vackra och de måste ha varit väldigt bra förr i tiden till att mala mjöl. Plötsligt insåg hon att hon ville ha vindkraftverk, helst ett eget på sin tomt.

Och med denna berättelse påtalar hon att det inte bara är forskning och kunskap som styr ens åsikter, utan att även ens känslor är med och styr…

(Se en inspelning av Maria Wolrath-Söderbergs föreläsning)
 

Parallella sessioner 11:30-12:15

Efter den späckade inledningen följde ett pass med parallella sektioner, uppdelade i 15-minuters block, här följer korta referat från ett urval av dessa.

Distans- och hemlaborationer – vad säger den vetenskapliga litteraturen? Jonte Bernhard

Laborationer används i undervisningen för att studenterna ska förstå hur man kan koppla undervisningen till verkligheten. Det är viktigt för att studenterna behöver träna på det de lär sig. Och det här har varit en utmaning i distansundervisningen.

Jonte har ägnat sig åta att skapa en kunskapsöversikt för att kartlägga vad som finns skrivet om laborationer vid distansundervisning.

VFU online: lärarstudenters erfarenheter av digital undervisning i Japan, Indien och Kenya, P-O Hansson

P-O berättade om hur LiU, pandemin till trots, har fortsatt sitt VFU-samarbete med skolor i andra länder och vilka lärdomar det har gett. Förutom det rent tekniska så behövdes även andra förberedelser, som hur man genomför studier i andra länder, vilken dresscode som kan finnas och hur man kontaktar en lärare.

Tidsskillnaden – klockan kunde vara 5 på morgonen i ett land och 22 i ett annat. Dessutom hade alla olika förutsättningar i hur undervisningen bedrevs.

Spela in återkoppling med hjälp av PowerPoint, Richard Nylander

Richard hade en kort genomgång hur man spelar in och lägger in en film i en PowerPoint. Det här kan du exempelvis använda när du vill ge en återkoppling.

Det är alltså inte presentationen du spelar in, utan vad som helst egentligen… en återkoppling. Du spelar in det som händer på skärmen, muspekare och annat som sker syns.

(Det kommer att skapas instruktionsfilmer för detta.)

 

Jan Gulliksen, professor och vice rektor för digitalisering KTH, Den digitala omställningen av universiteten

JanJan inleder med att vänligt men bestämt tala om att han vill bli tilltalad som ”Gulan”. Därefter visar han en bild på ett äldre och ett nyare kontor. Vad har hänt? Bildskärmen har blivit platt och vi har fler färger på Postit-lapparna. 

Men han menar att det är skrämmande att se att vi fortfarande arbetar på samma sätt trots teknikutvecklingen.

Vi behöver tänka om, använda digitaliseringen klokt, för digitalisering är inte teknik, utan hur vi använder den.

Att digitalisera en föreläsning betyder inte att du ”för över griffeltavlan till en Powerpoint”, han ger oss ett exempel. En student filmade av föreläsningarna för att ha dem till sina studier. Sedan delade han dessa med sina studentkompisar, vissa textade till sina egna språk, någon tyckte han pratar långsamt och ökade hastigheten på inspelningen.

När det gäller digital undervisning så bör du fundera på vad du bör göra i klassrummet och vad studenten kan göra på egen hand.

(Se en inspelning av Jan Gulliksens föreläsning)

 

Parallella sessioner 13:45-15:00

Learning processes in online/blended education, Edyta Just

Edyta har genomfört en undersökning, den ska leda till en artikel.

Studenterna lär sig på olika sätt beroende på om undervisningen sker live eller online, det är ofta fler utmaningar online. Men undersökningen har visat att kombinationen av live och online va bra för studierna.

När du undervisar digitalt är det bra att använda rörelser och kroppsspråk. Se till att inkludera, ingen ska hamna utanför eller känna sig ensam – försök ”se alla”, du kan uppmuntra detta genom att skapa digitala grupper.

Be studenterna skriva ner reflektioner i en dagbok om vad de lärt sig men även vad det känt, tänkt och reflekterat över.
 

Animerad grammatik - undervisningsfilmer om centrala språkbegrepp som stöd för lärandet (flippad presentation), Helen Winzell

Helen berättar att hon använder film mer och mer i sin undervisning. Speciellt när det är saker som är svåra att förstå. Numer känner hon att hon kan göra film av det mesta i undervisningen och fokusera på att träffa studenterna när det är dags för frågestund.

Hon tycker att Camtasia är ett enkelt och bra verktyg. Dessutom behöver du bra hårdvara, det vill säga två stora skärmar, en bra mikrofon och annan nödvändig teknisk undervisning.

(Se den inspelade inledningen)
 

Uppdragsutbildning på distans: Hur ska man tänka? Mats Andrén

Barnkonventionen blev lag 2020 och har skapat ett stort behov av kompetensutveckling inom många yrken. Kompetensbehovet kan tillgodoses med hjälp av uppdragsutbildning. Projektet har som mål att skapa underlag så att man kan vara väl förberedd inför kommande diskussioner med beställare. De ska identifiera dilemman och lärdomar som kan förmedlas till andra miljöer på LiU
 

Avslutning med Didacticums föreståndare

Gunvor: Jag är urlakad, men inspirerad!

Peter: Jag är stolt och ödmjuk, vad bra vi är!

...så inledde Gunvor Larsson Torstensdotter och Peter Dalenius avslutningen.

De fortsatte med att konstatera att det ”har börjat klia – det finns många saker att ta tag i”. Det digitala arbetssättet skapar stora utmaningar. Vi behöver mötas – samtidigt som man som ledare inte vill matta ut sina kollegor med för mycket digitala möten och mängder med information.

Inför en omställning så styrs varje individ av sina känslor och tankar, förutsättningar och personlighet. Det kan vara trögt att förändra en människa, en grupp ännu svårare. Men är man nyfiken, så kan det hjälpa…

De två föreståndarna fortsatte att filosofera och spekulera om LiU – som ”närmar sig medelåldern”, har LiU en medelålderskris? Men de avslutade dagen konkret med att meddela att Pedagogikdagen 2022 är onsdag den 16 mars!

(Se en inspelning av avslutningen)

föreståndare


Karin Midner 2021-03-30
Sidansvarig: didacticum@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-04-08