Göm menyn

Utgå från studenten när du undervisar

Daniel Carlsson

Daniel Carlsson tilldelades ”Ingemars lärarpris” 2020 och brinner för att undervisa studenterna på deras villkor. Han undervisar inte för sin egen skull, utan han sätter studenternas lärande och deras utveckling i fokus.

- Jag vill inleda med att ge två tips, som är hoppfulla både för studenter och lärare: ”Allt du lägger tid på växer.” och ”Du blir bra på det du tränar”. Djupet i dessa enkla sanningar kan jag hålla en mindre föreläsning om, men jag låter dem stå för sig själva här. Den sista förtjänar dock en liten kommentar. Om studenterna exempelvis ska bli bra på att lösa problem så behöver de få träna på det i kursen. Vi behöver se till i vår undervisning att studenterna tränar så som de ska ”tävla” (läs tenta), säger Daniel Carlsson, universitetsadjunkt på MAI.

Daniel får spara sin föreläsning till en annan gång. Även om han gärna vill berätta mer om det nu. Han är en driven lärare som brinner för att utveckla studenterna inte bara i det aktuella ämnet utan även som människor. Han vill stärka deras förmågor, exempelvis hur de strukturerar och löser problem, hur de för resonemang, kommunicerar en lösning samt hur de motiverar varje steg och val av lösningsmetod.

- Det här är generella förmågor som, om vi lyckas, gör att de jobbar annorlunda och levererar kvalité i deras kommande yrkesliv och det är något jag har blivit tydligare med i min egen undervisning. Det är väldigt roligt när någon student som tidigare undrat ”vad ska man ha det här till egentligen” uttrycker att när de ser saker i detta sammanhang så känns det meningsfullt och roligt. Vi bygger människor – inte kurser, säger Daniel.

Svårare att ”se” studenterna vid digital undervisning 

För snart ett år sedan tilldelades Daniel Carlsson Ingemars lärarpris. Sedan dess har han bland annat utvecklat sin Youtube-kanal i Daniel Carlsson diskret matematik, givit ut en nyutgåva av sin bok, men självklart även ägnat sig åt undervisning. För honom som för alla andra har det varit ett år som har präglats av Covid 19, med distansarbete som följd.

- Det är och har varit tråkigare och mer tröttande nu när nästan allt sker digitalt, berättar Daniel.

- När jag undervisar är det viktigt för mig att nå fram till mina studenter, jag vill beröra – men vid digital undervisning är det svårt att veta om jag når ut och hur undervisningen tas emot, fortsätter han.

Daniel berättar vidare att han har märkt att studenterna undviker att ställa de små frågorna – han har en känsla av att de tänker att de måste ha en ”riktig fråga” för att bli uppringd av läraren.

- Från grundskolans och gymnasiets ständiga bedömande av elever kan det finnas en prägling av att inte våga visa vad man inte kan. Det bromsar utvecklingen. Jag lyfter numer detta i varje grupp jag undervisar och gör klart att ”i den här gruppen är det ok att fråga om allt man inte förstår”. Jag tror att det ibland gör att axlarna sjunker lite. Det är en fördel för läroprocessen som vi vill se, säger Daniel.

Viktigt med små frågor och ”småprat”

Det har även varit svårare att ge feedback vid inlämningsuppgifter. I vanliga fall kan feedbacken kompletteras muntligt i klassrummet, men nu i distansläget har det varit enbart genom skriftliga kommentarer. Daniel upplever att det har lett till att studenterna har svårare att rätta till sina fel.

- I klassrummet kan de ställa en snabb följdfråga när de får tillbaka sina uppgifter. Nu får de istället en kort skriftlig kommentar. Och är det något moment de har missförstått behövs ibland mer, samtidigt som det är mycket tidsödande att leverera det när man har över 100 studenter att ge skriftlig respons till på flera uppgifter, säger Daniel.

En annan sak han har noterat är att vissa studenter har svårare att se sammanhanget när undervisningen sker digitalt, ofta försvinner det där som förmedlas runt omkring det som faktiskt sägs.

- Jag skulle vilja säga att ”småpratet” i undervisningen är viktigare än vi tror! Och det försvinner i det digitala klassrummet, säger Daniel.

Utgå från studenten i din undervisning

Men hur ska man då göra för att vända dessa svårigheter till något bra? Vilka tips och råd vill du ge till dina kollegor när det gäller digital undervisning?

- Våga tänk enkelt, vad är enklast och vilken form känner du dig mest bekväm i? Att spela in hela sin kurs är väldigt krävande och alla upplägg kommer ha för- och nackdelar. Prata med kollegor och fråga hur de gör och dela med dig av hur du gör. I de samtalen växer ofta bra idéer fram utifrån beprövad erfarenhet.

Daniel vill även tipsa om att det är bra att våga utgå från studenten, även om det tar längre tid i denna form.

- Fråga hur långt studenten har kommit i uppgiften och utgå därifrån, istället för att du som lärare berättar vad studenten skulle ha gjort. Då kan du istället fokusera på att handleda studentens process, uppmuntra och korrigera det behövs.

Dessutom påpekar han att komma ihåg att använda de digitala verktygen, exempelvis använda grupprum/Breakout Rooms i videosamtalen. Det underlättar att vara en mindre grupp när man ska redogöra för sina tankar. Samtidigt erbjuder grupprummen en möjlighet att handleda eleverna några stycken i taget vilket ibland är effektivt.

Och han avslutar samtalet med några viktiga ord:

- Var rädd om dig själv. Ingen kurs är värd att gå sönder för.

 

FLER TIPS FRÅN DANIEL OM UNDERVISNING:

  • Utgå från studenten i din undervisning. Vi handleder studentens process – vi undervisar inte för att presentera våra lösningar.
  • Försök skapa ett klimat av att det är ok att fråga, studenten är där för att lära sig – inte visa vad den redan kan!
  • Ge inte studenterna "för mycket" handledning. Ibland kan det vara bättre att studenterna får försöka själva en stund och återkomma när de fastnar längre fram, även om vi vet att de kommer fråga.
  • Ta till dig när du får positiv feedback från studenter, exempelvis om en student uttrycker att kursen eller undervisningen gjort att de utvecklats, utrustats eller vuxit.
  • Ta dig tid att boka in dig själv för att lyssna på en duktig föreläsare. Det ger dig input både i hur du kan lägga upp en föreläsning och i din roll som medarbetare på LiU. (exempel: Lära för livet av Collegium).

Fotograf: Magnus Johansson


2021-02-23
Sidansvarig: didacticum@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-02-23