Göm menyn

Öppen Nätbaserad Utbildning på LiU i höst

I höst kommer LiU att erbjuda fem externa Öppna Nätbaserade Utbildningar (ÖNU). Dessa utbildningar är en del av det pilotprojekt som Didacticum driver för att leva upp till Regeringens satsning på distansundervisning.

ÖNU står för Öppen Nätbaserad Utbildning och är en svensk översättning av den engelska förkortningen MOOC (Massive Open Online Courses). Det som kännetecknar en ÖNU vid LiU är att det är en utbildning som är öppen för samtliga som vill genomföra en sådan. De ger ingen examen eller några poäng, utan deltagarna får någon form av intyg efter att de genomfört utbildningen.

LiU har tilldelats pengar av Regeringen

Regeringens satsning startade som en följd av coronaviruset, då de i 2020 beslutade att satsa totalt 60 miljoner på en förstärkning av distansundervisning och öppen nätbaserad utbildning.

Deras uttryckliga mål var att lärosätena skulle tillhandahålla öppen nätbaserad utbildning för att underlätta för personer som behövde stärka upp sin kompetens inom specifika områden, på grund av det ändrade läget på arbetsmarknaden.

LiU tilldelades 1 564 tkr av dessa pengar för att förstärka öppen nätbaserad utbildning vid LiU.

Enligt ett rektorsbeslut (LiU-2020-02254) fördelades hela summan till Didacticum med uppdraget ”att leda samarbetet med andra relevanta aktörer kring hur LiU:s erbjudande av öppen nätbaserad utbildning ska genomföras”.

Identifierar möjligheter och utmaningar med ÖNU

Pengarna kommer alltså i första hand att användas till att stötta verksamheten i hur dessa utbildningar utformas – både pedagogiskt och rent tekniskt.

Totalt kommer det att skapas fem pilotutbildningar inom ÖNU vid LiU. Dessa pilotkurser skapas bland annat med syftet att se vilka möjligheter och utmaningar som följer i kölvattnet av att bedriva Öppen Nätbaserad Utbildning vid LiU.

Erfarenheterna kring ÖNU ska samlas in och presenteras i en rapport som sedan ska lämnas över till ett långsiktigt projekt som kommer utreda hur öppen nätbaserad utbildning passar in i LiU:s totala utbildningsutbud.


  • Läs mer om ÖNU här.
  • Presentation av de fem pilotprojekten kommer att publiceras på insidan och även i kommande nyhetsbrev.

2021-01-26
Sidansvarig: didacticum@liu.se
Senast uppdaterad: 2021-01-26