Göm menyn

Didacticum får fortsatt förtroende

Didacticums uppdrag är förnyat av rektor. Den nya instruktionen ger Didacticum större flexibilitet. ”Den tillåter oss att förändra vårt pedagogiska utbud efter de trender och önskemål som skapas inom pedagogik och modern utbildning – och som vi fått erfara den här våren så kan nya behov uppstå med mycket kort varsel”.

Didacticum skapades 1 juli 2014. Didacticum är ett centrum som skapats av rektor och i instruktionen står att verksamheten ska utvärderas inom sex år och därefter ska rektor förnya uppdraget.

– Det var lite spännande när granskningen skulle dra igång, det handlar ju om hur Didacticums framtid som nav för LiU:s pedagogiska utveckling. Men jag var inte orolig utan såg det snarare som en möjlighet till att stärka oss i vår roll som pedagogiska utvecklare. Jag hoppades på att vår nya instruktion skulle ge oss nya möjligheter till att skapa ett så bra stöd som möjligt för att ge våra lärare bra förutsättningar att anta framtidens utmaningar, säger Didacticums föreståndare Gunvor Larsson Torstensdotter.

En process med en omtyckt projektledare

I maj 2019 startade kvalitetsutvärderingen av Didacticum och parallellt med det pågick även kvalitetsgranskning av Didacticums kurser i LiUs gemensamma kvalitetsgranskningssystem. För att dessa två processer skulle löpa smidigt och enligt tidsplanen så tillsattes en projektgrupp. Kerstin Levin utsågs till projektledare och som externa granskare utsågs Eva Svedmark, Umeå universitet och Kristin Ewins, Örebro Universitet – båda chefer vid den högskolepedagogiska enheten på respektive universitet. Utredningen har följt en processbeskrivning som har godkänts av Didacticums styrelse.

– Jag har trivts i rollen som projektledare, säger Kerstin Levin. Jag tycker om att driva processer på ett strukturerat och ordnat sätt. Det har varit givande att leda arbetsgruppen och övriga inblandade framåt i det här projektet. (Läs mer om Kerstins arbete som projektledare under distansläget.)

Värdefull input från lärare på LiU 

Gunvor och Peter

Under hösten 2019 författade föreståndarna på Didacticum en självvärdering som gavs som underlag till de externa granskarna. Under utredningen ledde projektledaren och de externa granskarna ett antal kollegiala forum där lärare och andra relevanta medarbetare på LiU deltog.

- Deltagarna vid de kollegiala forumen gav värdefull input på Didacticums verksamhet och dessa kokades ihop till ett tilläggskapitel till kvalitetsrapporten. Jag uppskattar att så många kollegor tog sig tid att ge oss dessa synpunkter, för det är ju i slutändan för deras skulle som vi på Didacticum finns… säger Peter Dalenius, biträdande föreståndare på Didacticum.

Didacticums Gunvor Larsson Torstensdotter och Peter Dalenius, hösten 2019, då de författade självvärderingen.

Resultatet: En flexibel instruktion

När verksamhetsrapporten (som skapades utifrån kvalitetsrapporten) var färdigskriven granskades den och godkändes av Didacticums styrelse. Därefter skulle instruktionen från 2014 modifieras och den uppgiften gick till professor Per Andersson (IBL), professor Mikael Hörnqvist (ITN), Annika Lind Falk (universitetslektor) och Kim Axelsson (studentrepresentant).

– Även Peter och jag ingick i den arbetsgruppen, men vi höll oss i periferin. Vi är nöjda med gruppens noggranna arbete som ledde fram till vår nya instruktion. Den är uppdaterade instruktionen är anpassad till vårt nuvarande arbete, den innehåller färre detaljer än tidigare, men vårt uppdrag och våra uppgifter framgår ändå tydligt, säger Gunvor.

Även styrelsens och föreståndares arbetsuppgifter har granskats och uppdaterats. Styrelsen godkände arbetsgruppens förslag och lämnade vidare till rektor, som den 8 juni godkände den nya instruktionen. Se styrelseprotokollet.

– Vår nya instruktion är mindre tids- och kontextberoende. Det känns som att det är ett dokument som kommer att hålla länge. Det tillåter oss att förändra vårt pedagogiska utbud efter de trender och önskemål som skapas inom pedagogik och modern utbildning – och som vi fått erfara den här våren så kan nya behov uppstå med mycket kort varsel, säger Peter.

Läs den nya instruktionen. Några viktiga förändringar som inte nämnts i artikeln är att det vetenskapliga rådet och studentrådet har försvunnit. Didacticum ska själva ansvara för ta in forskning och synpunkter från studenterna i verksamheten. Se även beslutet om instruktionen.

 

Karin Midner 2020-06-11
Sidansvarig: didacticum@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-06-15