Göm menyn

Fördelar och nackdelar med distansundervisning

Gunvor Larsson Torstensdotter och Peter Dalenius på Didacticum har ett brett kontaktnät på LiU och även om deras möten i dag är digitala, så har de fortfarande en bra koll och kan känna av åt vilket håll vinden blåser bland den undervisande personalen på LiU. Här delar de med sig av vad de sett och hört kring distansläget.

– Det finns helt klart två läger, ett som verkligen ser fördelar med att undervisa på distans och ett annat som trivs bättre när det är som vanligt, Säger Gunvor Larsson Torstensdotter, föreståndare på Didacticum.

– Ja, fast det går inte att säga att vinden blåser helt rakt, den byter riktning snabbt och ibland är den väldigt växlande, säger Peter Dalenius, biträdande föreståndare på Didacticum.

– De flesta ser både fördelar och nackdelar med att undervisa på distans, förtydligar han.

Många vittnar om ett gott samarbete kollegor emellan både när det gäller i hur man använder den digitala tekniken och hur man kan skapa bra pedagogisk undervisning på distans. Andra menar att den personliga arbetsmiljön till viss del har blivit bättre, med mindre stress och störande moment. Många ser även en högre närvaro vid undervisningen.

– Samtidigt vittnar de flesta om att de saknar att träffa kollegor och studenterna. Vissa undervisar för flera svarta skärmar och då är det svårt att hålla fokus och få feedback, samt att känna av stämningen i klassrummet, säger Gunvor.

– Vi hör även att många lärare tänker framåt, hur blir det till hösten? Kommer det bli som vanligt? Eller kommer den digitala undervisningen vi nu bedriver skapa ett ”nytt normaltillstånd”? Många vittnar om att de upptäckt fördelar med det digitala som de ej vill släppa, utan snarare bevara och kombinera in i den normala undervisningen, säger Peter.

Citat från undervisande personal på LiU

Lars

Lars Westerberg (IFM)

”Vi som undervisar i mitt ämne kontaktade varandra inför kursstart och delade med oss av idéer och lösningar för undervisning online. Någon hade gjort en instruktion för hur man installerar det dataprogram som behövs i undervisningen och en annan hade kommit längre i processen att ställa om vårt ämne. Det här lilla nätverket uppstod i och med distansläget, och vi har inte dragit nytta av varandra så här tidigare. Det var enkelt och samtidigt värdefullt.”

 

 

Johannes Lerm (IEI) Johannes

”Vi har rott iland en DEL-kurs, och vi lärare känner oss positiva. Vi har inte fått in kursvärderingen ännu, så vi vet inte än vad deltagarna tycker. Det jag har lärt mig om distansundervisning är att det behövs fler pauser än i vanliga fall och att det inte går att köra undervisning på samma sätt utan man måste hitta nya metoder. Vi tror att både lärare och deltagare kommer att önska att vissa delar av undervisningen kommer att fortsätta att gå på distans.”

 

 

Per

Per Sandén (TEMA)

”Mina studenter har haft enklare att visa upp vilka problem de har stött på när vi haft avstämning på distans än vad de haft är när vi är i klassrummet. Jag har mött många lärare som tidigare har varit teknikrädda som nu omfamnar nu tekniken och ser helt nya möjligheter med detta även till hösten. Min största personliga utmaning har varit när ingen student hade kameran på och jag fick föreläsa inför 49 svarta rutor.”

 

 

 

Dominic

Dominic Wright (IFM)

”Jag saknar studenterna och ser fram emot normalläget. Ibland är Zoom ett fantastiskt alternativ. Men man blir trött och det passar inte för väldigt stora möten. Jag tror att vi kan lära oss mycket om distansundervisning, men jag tror inte att det kan ersätta den vanliga undervisningen fullt ut.”

 

 

 

 

RebeckaRebecka Öhrn (UB)

”Det har varit högre närvaro, studenterna har haft så enkelt att dyka upp på den tiden som vi har bestämt. Men jag har upplevt att vissa studenter inte tar undervisningen lika seriöst när det sker digitalt. Vissa stänger av kameran och hittar på bus, som att klottra på min presentation. Det har hänt att studenter ligger och solar i bikini eller är ute och går med sin hund med kameran på vid min undervisning.”

 

 

 

 

SofiSofie Abrahamson (IKOS)

”Närvaron har ökat markant och det är positivt. Många som bor på annan ort har högre närvaro än tidigare. Presentationer har fungerat bra och många är nöjda. Men nu har vi examinationer, det ser jag som en utmaning, det finns många funderingar och farhågor. Det ska bli intressant och lärorikt och se hur vi kommer att få det att fungera.”

 

 

 

 

Fredrik

Fredrik Alm (IBL)

”Det är positivt att distansläget har tvingat personal och studenter till att få en grundkompetens och förtrogenhet till det digitala, exempelvis zoom. Jag har sett en hög hjälpsamhet kring de digitala verktygen. Men jag har även fått tankar om det nya normala. Många tänker att det här är tillfälligt och snart blir allt som vanligt, man tänker antigen normalt eller digitalt. Jag tänker; måste det vara antingen eller? Finns det ett mellanting? Och frågan är, hur hittar vi det nya normala?”

 

 

 

Karin

Karin Persson (BKV)

”I de kurser jag undervisar på så har vi funderat mycket på vad behövs och vad kan vi ta bort. Vi har sållat och gjort om. Vi tänker efter, vad behövs för att bli examinerad? För egen del känner jag mig mindre stressad. Det är lättare att planera och styra min tid när det ”spontana” försvinner. Men samtidigt saknar jag kontakten. Jag vill träffa folk och träffa studenter. Ibland känns det som man tittar på TV, är det här som händer på skärmen på riktigt? Det är lätt att tappa inspirationen och hålla fokus.”

 

 

 

OlaOla Leifler (IDA)

”Jag har blivit mer effektiv i sådant arbete som kräver en ostörd miljö. I övrigt så tänker jag mycket på rättssäker examination. Det pratas mycket om rättssäker examination i relation till skriftliga tentamina som ska göras online, och då framför allt kopplat till hur man kan övervaka studenter som skriver tentorna.

Jag ser gärna en diskussion om vad i utformningen av kurser som leder till fusk, men också att vi i diskussionen om rättssäkerhet inkluderar att studenter bör prövas i de lärandemål man faktiskt ställt upp för en kurs, så att det inte bara handlar om att rätt person skriver tentan utan att man examinerar rätt saker.

Jag har även upplevt att det uppstått problem när vissa studenter som gör examensarbeten på företag drabbats av att företagen permitterat deras handledare vilket lett till att man får planera om deras examensarbeten.”

 

Jörg

Jörg Schminder (IEI)

”Jag har handlett ex-jobb. Jag tycker att det funkar bra. Jag hade fördelen att vi hann träffas och lära känna varandra innan distansläget. Jag tror att de är bra att träffas live inledningsvis och undrar hur det skulle kännas att handleda i ett totalt distansläge? Jag tycker att det finns mycket som är bra med distansläget och ju längre vi jobbar så här så kommer fler att hitta fördelar. Vissa av mina kollegor bevisar att ”människan är ett djur som gillar sina vanor” och jag tror tyvärr att de här månaderna på distans är för kort tid för att få den stora massan att ändra sin skeptiska inställning till onlinebaserad undervisning.”

 

 

VictoriaVictoria Stenbäck (IBL)

”Min undervisning har fungerat bra. I min kurs jobbar de rätt självständigt i vanliga fall, så det är inte så stor skillnad. Det som är svårt är att fånga upp känslan hos studenterna och att stävja eventuell panik. Vissa behöver man träffa för att känna av hur stämningen är. Jag tycker att undervisningen fungerar bra, förutom när det är för många svarta rutor på skärmen. Jag förstår att man kan ha anledning till att stänga av kameran, men det är svårare att undervisa när man inte ser dem.” 

 

 

 


Karin Midner 2020-05-18
Sidansvarig: didacticum@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-05-19