Göm menyn

Videoövervakning inger falsk trygghet vid Examination

Dataskyddsombuden på LiU tagit fram riktlinjer för vad som gäller vid eventuell videoövervakning av examinationer. Didacticum avråder, det kan inge en falsk trygghet, dessutom saknas vissa resurser som krävs för att det ska fungera.

Dataskyddsombuden på LiU har tagit fram riktlinjer för vad som gäller vid eventuell videoövervakning av examinationer. Dessa innebär i korthet att det kan vara tillåtet att streama video under en examination om det anses vara ett adekvat sätt att förhindra fusk, samt att det är fastställt att studenterna vid det aktuella tillfället har den nödvändiga utrustningen som krävs för att kunna delta. Men rent generellt är det inte tillåtet att spela in videoströmning av studenterna.

– Didacticum avråder från att använda videoövervakning av studenterna eftersom vi anser att det ger lärarna en falsk trygghet. Bara för att man ser en videoström av någon som sitter och skriver betyder inte det att allt fusk går att upptäcka. Övervakning tillför helt enkelt inte något annat än merarbete för lärarna och ökad stress för studenter, säger Peter Dalenius, biträdande föreståndare vid Didacticum.

LiU har inte i dagsläget den organisation som krävs för att kunna utföra videoövervakning på ett sätt som skulle öka rättssäkerheten. Exempelvis är inte LiU:s tentamensvakter utbildade i digital övervakning och en enskild lärare har inte möjlighet att i detalj kontrollera en hel studentgrupp på film.

– De resurser vi har att tillgå i dag på LiU räcker inte för att anse att videoövervakning är ett adekvat sätt att förhindra fusk. Dessutom kan vi inte kräva att samtliga studenter är rustade för distansundervisning, de kan ha både begränsad uppkoppling och brist på utrustning, säger Peter.

Mer läsning


Karin Midner 2020-04-23
Sidansvarig: didacticum@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-04-23