Göm menyn

Examination och pedagogisk utveckling heta ämnen i fortsatt distansläge

Inledningsvis handlade stödet från Didacticum och IT mest om verktyg och hur dessa fungerar i undervisning online. Nu har frågorna fördjupats. ”De frågor vi får nu har inte några generella svar”.

Den mest akuta fasen av distansläget har övergått till ett annat slags normalläge. I början hade många fokus på själva omställningen, de var ivriga och ville snabbt lära sig hur de kunde få jobbet att fungera på distans. Didacticum och IT-utbildarna mötte hundratals medarbetare vid sina drop-in-tillfällen och de flesta frågorna handlade om vilka verktyg som lämpade sig till vad och hur man rent praktiskt använde dem i Anna F Söderström vid sitt hemmakontorolika läraktiviteter.

En av dem som höll i Didacticums drop-in är Anna F Söderström och så här berättar hon om hur det har varit, hur det är nu och om framtida insatser:

– Många hade en specifik fråga med sig in till drop-in-tillfället. Det kunde röra en läraktivitet eller ett problem som de behövde lösa snabbt. Men många hade också en nyfikenhet och ett intresse för hur andra kollegor vid LiU jobbade för att lära sig av dem. Det har varit glädjande att se generositet och en delningskultur i de samtal som uppstått i detta drop-in-format.

Att hålla bra undervisning på distans

Nu när det har gått ca fem veckor sedan beslutet om distansläge fattades har frågorna till Didacticum ändrats. Lärarna undrar ”Hur går jag från att hålla undervisning på distans till att hålla bra undervisning på distans”?

– Vi får allt fler komplexa frågor, som rör ämnets didaktik, studentgruppens sammansättning, läraktivitetens utformning och andra utmaningar som är svåra att ge generella svar på.

– Jag har märkt att de som undervisar ofta försöker göra en digital variant av det de gör live. Jag märker av ett behov av att täcka sitt schema, att den digitala undervisningen ska ta samma tid som den gjort om man vore på plats. Och att jobba så blir slitigt och inte särskilt pedagogiskt i längden. Jag hoppas att vi kan hjälpa lärare att hitta alternativa läraktiviteter som är mer asynkrona och inte lika beroende av ett live-perspektiv. Det skapar mer hållbar undervisning för både lärare och studenter.

– Men en bra och intressant lärdom är att vissa lärare har fått fler studenter att närvara och vara aktiva vid föreläsningarna. De har helt plötsligt nått ut till en kategori som inte brukar dyka upp i föreläsningssalen alls – men samtidigt finns det aktiviteter där närvaron blivit betydligt sämre efter distansläget. Varken campusbaserat eller distansläge är något som passar alla, studentgrupper är långt mer heterogena.

Didacticum och IT-utbildarna vidareutvecklar sitt stöd

De dagliga drop-in-tillfällena har varit välbesökta och uppskattade, med allt i från fyra deltagare till över 100 per tillfälle. Under de senaste fem veckorna har minst 600 personer deltagit vid olika utbildningsinsatser: drop-in i Zoom, handledning via mail, enskilda videosamtal, regelrätta kurser (som också fått gå över i distansläge) och Didacticum har hela tiden försökt styra sitt utbud efter efterfrågan.

– Vi jobbar i raketfart för att lyssna in och se över vad som händer, men försöker samtidigt att inte tappa viktiga perspektiv, såsom studentperspektiv vad gäller att studera på distans och förstås tillgänglighetsfrågor. Nu är examination den stora frågan och hur en ska lösa aktiviteter såsom exkursioner, laborativa moment och praktiska inslag som är kopplade till VFU och professionell praktik.

Planen är att Didacticum och IT-utbildarna fortsätter med sina akutinsatta drop-in april ut. Från och med maj går dessa tillfällen in i det jobba hemmaordinarie utbudet. IT-utbildarna fortsätter som tidigare med drop-in på onsdagar. Didacticum ska börja med pedagogiska frågestunder, ett drop-in med olika aktuella teman, även dessa på onsdagar.

– Förutom våra drop-in kommer vi att fortsätta med att besöka de verksamheter som är i behov av stöd, både på gruppnivå och på individnivå. Vi erbjuder även vår satsning ”Ta hjälp av en pedagog” som innebär att den som behöver stöd i en fråga får träffa en av våra pedagogiska utvecklare – vi matchar dem med den pedagog som har bäst kunskap i den aktuella frågan (t ex visuell kommunikation, flipped classroom, aktivt lärande, design för blended learning och hur en kan utveckla sina examinationsformer i en digital tid).

Många runt om på LiU vittnar om att omställningen till distansläget har gått hyfsat smidigt. Och en av anledningarna till att det har gått hyfsat smidigt är att LiU redan innan detta hade en servicestruktur för IT-frågor, där bland annat IT-utbildarna ingår. Något som inte alls är självklart hos andra lärosäten.

– För att det här ska fortsätta att fungera i längden är det viktigt att förstå att vi ger stöd för att medarbetarna på LiU ska kunna utföra sitt arbete – vi gör inte jobbet åt dem. Så därför jobbar vi nu vidare med att exempelvis utöka den grundläggande IT-verktygslådan med stöd som även rör sig utanför Microsoft Office 365 (Teams/Lisam/PowerPoint) och Zoom. Min förhoppning är att vi kan börja fundera över hur vi kan hitta ett hållbart sätt att digitalisera, som funkar även på längre sikt och blir ett sätt att fortsätta utveckla utbildningsverksamhet vid våra fysiska och digitala campus.

Håll dig uppdaterad!

Till dig som vill vara säker på att du inte missar vad som är på gång hos Didacticum bör prenumerera på vårt nyhetsbrev, där vi utöver kalendariet med kommande aktiviteter även förmedlar nyheter från de områden vi bevakar inom högskolepedagogik. Om du vill kontakta oss och fråga något om pedagogik eller något som rör vårt utbud, så kan du mejla till didacticum@liu.se


Karin Midner 2020-04-23
Sidansvarig: didacticum@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-04-27