Göm menyn

Didacticum får viktigt uppdrag av "Arbetsgruppen för distansläge"

På eftermiddagen den 12 mars publicerades "Beslut med anledning av utvecklingen av spridningen av coronavirussjukdom covid-19" på insidan. I beslutet står bland annat:

För att förbereda LiU inför en eventuell stängning beslutas att

  • prefekter eller motsvarande uppdras att förbereda kurser för övergång till distansläge.
  • prefekter eller motsvarande uppdras att förbereda medarbetare så de kan arbeta online.
  • Universitetsförvaltningen uppdras att inrätta en arbetsgrupp, Arbetsgruppen för distansläge, med syfte att säkerställa utbildning, support och teknisk kapacitet för genomförande av undervisning och arbete på distans. Didacticum uppdras att ställa resurser till förfogande för arbetsgruppen.

- Didacticums uppdrag är att bidra till pedagogisk kompetensutveckling av undervisande personal på LiU. I och med det beslut som ledningen tagit kring ökad beredskap prioriterar vi om våra resurser för att på bästa sätt stötta LiUs lärare. Som ett led i detta har vi bestämt att ställa in pedagogikdagarna och ersätter med workshops om digitala verktyg och alternativa arbetsmetoder, säger Didacticums föreståndare Gunvor Larsson Torstensdotter.

Läs hela beslutet och annan information på Insidan om Corona.


2020-03-12
Sidansvarig: didacticum@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-03-13