Göm menyn

Dags att söka Pedagogiska utvecklingsmedel

I syfte att främja pedagogiskt utvecklingsarbete inom e-lärande vid Linköpings universitet utlyser rektor via Didacticum sökbara utvecklingsmedel.

Utlysningen är en av flera aktiviteter kopplade till det prioriterade vägvalet att stärka LiU:s kompetens och kapacitet för hantering av digitala verktyg, system och processer som återfinns i LiU:s verksamhetsplan för det aktuella året.  

Begreppet e-lärande sammanfattar pedagogiska praktiker där digital teknik används som verktyg för att förbättra kommunikation och interaktion i lärprocesser, uppmuntra nya sätt att förstå och utveckla lärande eller öka tillgängligheten till utbildning.

Pedagogiska utvecklingsmedel för e-lärande 2020

Det högsta sökbara beloppet för ett enskilt projekt är 250 tkr. Även mindre projekt välkomnas. Totalt kommer maximalt 2 000 tkr att delas ut.

Ansökningarna bedöms av en bedömargrupp utsedd av Didacticums styrelse som lämnar underlag för rektors beslut.

Medlen ställs till förfogande från augusti 2020 och förväntas vara förbrukade senast 30 juni 2021.

Hur gör jag om jag vill söka?

All information du behöver samt ansökningsformulär finns på insidan, läs mer om Pedagogiska utvecklingsmedel. Ansökan är öppen från 1 mars 2020 till 8 maj 2020.


Karin Midner 2020-03-02
Sidansvarig: didacticum@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-03-02