Göm menyn

Snart dags att söka pedagogiskt utvecklingsmedel

Nu är det dags att börja förbereda dig om du vill söka utvecklingsmedel för ett pedagogiskt projekt. Den här våren har Didacitucm två miljoner kronor att fördela bland er som söker. Medlet ska användas inom e-lärande.

Under våren 2020 utlyses den andra av två omgångar sökbara utvecklingsmedel för pedagogiska projekt. Projektens syfte ska vara att stimulera innovation och kompetensutveckling inom området e-lärande.

Rektor har reserverat två miljoner kronor till den här utlysningen och utlysningsannonsen ska publiceras senast 1 mars 2020. Utlysningen kommer att annonseras på webben, i Didacticums nyhetsbrev och även skickas via e-post till institutionerna.

Vi vill härmed uppmana lärare och övrig personal att redan nu börja fundera över möjliga projekt. De beviljade medlen ska börja förbrukas under senhösten 2020.

Utlysningen är kopplad till det prioriterade vägvalet att stärka LiU:s kompetens och kapacitet för hantering av digitala verktyg, system och processer som återfinns i LiU:s verksamhetsplan för 2019.

Begreppet e-lärande sammanfattar pedagogiska praktiker där digital teknik används som verktyg för att förbättra kommunikation och interaktion i lärprocesser, uppmuntra nya sätt att förstå och utveckla lärande eller öka tillgängligheten till utbildning.


Karin Midner 2020-01-17
Sidansvarig: didacticum@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-01-17