Göm menyn

Engagera dig som mentor till hösten

LiU behöver mentorer till hösten 2020 till en ny fristående kurs inom hållbar utveckling på 3 HP. Du som vill bli mentor till kursen och därmed handleda en grupp studenter, får först delta i en utbildning hos Didacticum.

Hösten 2020 erbjuds för första gången strimman ”Hållbar utveckling” 3HP, en fristående kurs vid Linköpings Universitet. Den riktar sig till alla studenter som har läst minst 120 HP varav minst 90 är godkända.

Mentorer till grupparbeten

Studenterna ska genomföra ett fördjupningsarbete i interdisciplinära projektgrupper. Fördjupningsarbetet går ut på att gruppen ska ta sig an och gemensamt söka lösningar för en hållbarhetsutmaning. Varje projektgrupp får stöd av en mentor i sitt arbete.

Därför söker vi nu dig som är intresserad av hållbarhetsfrågor och som vill vara mentor på den här kursen. Du blir utbildad av Didacticum under fyra halvdagar i april 2020. Den här mentorsutbildningen är alltså till för dig som vill vara mentor på kursen ”Hållbar utveckling”.

Anmäl ditt intresse till att bli mentor och gå mentorsutbildningen. Du som har frågor om mentorsutbildningen kan gärna kontakta Cecilia Enberg.

Följande personer är iblandande i utbildningen om hållbar utveckling samt mentorsutbildningen

  • Maria Lerm, Professor IKE
  • Cecilia Enberg, Universitetslektor IBL
  • Ola Leifler, Universitetslektor IDA
  • Malin Bergman Jungeström, Biolog IKE
  • Anders Jidesjö, Universitetsadjunkt, Tema Miljöförändring
  • Margareta Bachrack Lindström, Prorektor

En del i LiU:s arbete med de globala målen

Kursen utgår från FN:s hållbarhetsmål och möter ett behov av att öka inslagen av hållbar utveckling och lärande för hållbar utveckling i utbildningar på LiU och utgör en del av LiU:s arbete med de globala målen och Agenda 2030.

Läs mer om kursen ”Hållbar utveckling” 3HP 

Resultaten av kursens projektarbeten presenteras för en bredare publik bestående av representanter från näringsliv och en intresserad allmänhet på den hållbarhetsgala som avslutar kursen.

Webbinarium om Hållbarhetsstrimma 3HP


Karin Midner 2019-12-11
Sidansvarig: didacticum@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-12-16