Göm menyn

Regeringen satsar på snabbare väg till läraryrket

Nu ger regeringen 18 lärosäten uppdrag att ge fler sommarkurser som en snabbare väg till läraryrket. Enligt regeringens förslag kan det innebära att antalet studenter ökar från 2000 till 4 000, vilket motsvarar ungefär 1000 heltidsstuderande.

Sammantaget avsättes 75 miljoner kronor årligen till satsningen i budgetpropositionen 2020. För LiU:s del innebär det en tilldelning på 2 172 000 kronor.

Satsningen på sommarkurser ger också möjlighet att anordna kurser som stärker det livslånga lärandet.

– Nu gör vi det möjligt för fler studenter att ta examen snabbare. Vi behöver få ut fler kunniga och kompetenta lärare i svensk skola och därför prioriteras lärarutbildningen särskilt i den här satsningen, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

Läs mer om förslaget på regeringens webbplats.


Karin Midner 2019-12-09
Sidansvarig: didacticum@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-12-09