Göm menyn

Från och med 2020 ges inga poäng på Didacticums kurser

Från och med nästa år inte kommer det inte att ges några högskolepoäng för Didacticums kurser. Rent formellt innebär det att dessa kurser är att betrakta som personalutbildning – istället för en kurs som ges på grund- eller avancerad nivå.

Kurser vid Didacticum som startar efter 1 januari 2020 kommer inte att ge högskolepoäng. Det här är beslutat av styrelsen och du kan läsa bakgrunden i dokumentet ”Vägledning för Didacticums kursverksamhet”.

- Vi förstår att det här beslutet kan leda till ett antal frågor, se vår FAQ och om du inte hittar svaret där är du välkommen att mejla in din fråga, så publicerar vi ett svar inom kort, säger Peter Dalenius biträdande föreståndare på Didacticum.


Karin Midner 2019-11-14
Sidansvarig: didacticum@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-11-14