Göm menyn

Vill du medverka vid pedagogikdagarna 2020?

 

For english version, click at the British flag WITH "english"


De första Pedagogikdagarna på LiU ägde rum i oktober 2013 på initiativ av rektor och som inspiration och avstamp för det initiativ som gick under namnet pedagogiska språnget. Sedan 2015 har Didacticum arrangerat Pedagogikdagarna på Campus Norrköping och Campus Valla med syfte att skapa en öppen och gemensam arena för att diskutera pedagogisk utveckling vid Linköpings universitet.

Pedagogikdagarna 2020 äger rum 17 mars i Norrköping och 18 mars i Linköping. Programmet för de båda dagarna kommer att skilja något, men temat är det samma "Framtidens lärande".

Keynotes 2020

Till Norrköping den 17 mars kommer professor emerita i medicinsk psykologi Åsa Nilsonne. Hennes presentation kommer att handla om lärande och känslor, och om detta förändras när vi rör oss mot framtiden.

I Linköping den 18 mars kommer professor i människa-datainteraktion och vicerektor i digitalisering KTH Jan Gulliksen att prata om hur digitalisering och framtidens samhälle påverkar högre utbildning.

Vill du medverka?

Temat för Pedagogikdagarna 2020 är FRAMTIDENS LÄRANDE och det är nu möjligt att anmäla bidrag som belyser detta tema.

Vi välkomnar särskilt bidrag kring följande frågor: Vilka yrken och kompetenser kommer att påverkas av samhällsutmaningar som digitalisering, automatisering, globalisering och hållbar utveckling? Vilka är de framtida studenterna? Hur kommer högre utbildning att planeras och genomföras i den nära framtiden? Hur mycket av det vi gör idag kommer ännu att ha en plats, och vad kommer att ersätta det som vi gör idag? Vi är även intresserade av dina erfarenheter kring god undervisning och lärande i allmänhet, gärna med utgångspunkt från egna konkreta exempel.

Du som vill medverka kan göra en presentation, minipresentation eller poster

Vid en presentation har du 40 minuter till förfogande. Det kan vara en muntlig presentation, men vi välkomnar även seminarium och workshop.

Minipresentationer tar inte mer än 15 minuter och är vanligtvis en muntlig presentation.

Poster kan vara en vanlig posterpresentation, men får gärna vara en demonstration eller ett pröva på-tillfälle för besökare att uppleva en läraktivitet, en examination eller ett digitalt verktyg. Posterpresentationer har öppet under kafferaster och under minipresentationer, sammanlagt ca 2 timmar.

Anmälan stänger den 15 januari 2020. Inskickade bidrag kommer att bedömas av en programgrupp och accepterade bidrag kommer att meddelas 27 januari 2020. Vi ser helst att bidragen erbjuds under båda dagarna.

Anmäl ditt bidrag

Anmäl ditt bidrag genom att skicka ett mejl till Monika Samuelsson på Didacticum, monika.samuelsson@liu.se.

I mejlet skriver du

Ämnesrad (ange typ av bidrag, dvs) Presentation/Minipresentation/Poster

Meddelandetext Titel på bidraget. Abstract (200 ord). Övrig information t.ex. preliminärt förslag på förberedelsematerial (text, video, tidningsartikel eller frågor) och instruktion till deltagare, önskemål om möblering eller särskild utrustning, eller övrigt. Namn, institution och avdelning.


Karin Midner 2019-11-04
Sidansvarig: didacticum@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-11-26