Göm menyn

Drop in-tillfällen digital examination

kurs

För dig som ska genomföra eller har haft digital examination finns drop in-tillfällen som uppföljning till utbildningen. Vid dessa kan du få stöd för rättning efter tentan eller hjälp med att sätta upp en ny tenta.
Sidansvarig: didacticum@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-10-21