Göm menyn

Bokcirkel med fokus på universitetsromanen

Vill du vara med i Didacticums bokcirkel som fokuserar på universitetsromanen? Vid träffarna diskuteras olika frågor som väcks av läsningen av den utvalda boken. De flesta akademiska kontexter kring denna typ av bildningsromaner cirkulerar kring humaniora och samhällsvetenskap, men frågorna som kan väckas av läsningen är ofta mer allmängiltiga.

  • Hur skildras den högre utbildningen i den litterära fiktionen?
  • Vilken syn på undervisning och lärande är det som framkommer?
  • Hur gestaltas lärare, studenter och lärmiljöer?
  • Vilken typ av dilemman förknippas dessa aktörsroller med?
  • Vilken syn har man på kunskap?
  • Hur inverkar samtiden på den högre utbildningens utformning?
  • Hur är synen på dessa frågor förankrade i olika tidsepoker och kulturella kontexter?
  • Vad kan vi lära oss av den litterära gestaltningen av utbildning och dess kontexter? 

Dessa är några av de återkommande frågor som vi diskuterar i Didacticums läsgrupp/bokklubb om den specielle form av bildningsroman som vi kan kalla universitetsromanen. På engelska talar man om detta som en väldefinierad genre, 'the campus novel'.

Vi träffas ett par gånger per termin för att diskutera olika frågor som väcks av läsningen. Senast diskuterade vi Helena Granströms Standardmodellen, en av de få romaner i denna genre som utspelas i en naturvetenskaplig miljö. De flesta akademiska kontexter kring denna typ av bildningsromaner cirkulerar kring humaniora och samhällsvetenskap, men frågorna som kan väckas av läsningen är ofta mer allmängiltiga, säger Per-Anders Forstorp.

Nu närmast tittar bokcirkeln på en klassiker, Kingsley Amis Lucky Jim. Om du vill vara med vid läsgruppens nästa möte (25/11 kl 13) kan du höra av dig till Per-Anders Forstorp


2019-10-14
Sidansvarig: didacticum@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-10-16