Göm menyn

Workshop om konstruktion av scenarier/vinjetter i PBL

pbl

Medicinska fakulteten har sedan länge haft ett system för vinjetter, EDIT, och det har nu uppdaterats och förts in i en Lisamliknande miljö. Därför vill vi på Didacticum slå ett slag för vinjettkonstruktion.
Sidansvarig: didacticum@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-10-14