Göm menyn

NU-konferens 2020

nu2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Save the date! 2020 års NU-konferens äger rum 7–9 oktober på Campus Flemingsberg, strax söder om Stockholm. Temat för konferensen är Hållbart lärande. Konferensen vänder sig särskilt till lärare, pedagogiska utvecklare, högskolepedagogiska forskare och akademiska ledare, men också till studenter och andra grupper som är särskilt engagerade i att utveckla högre utbildning.

NU2020 är den sjunde NU-konferensen i ordningen. NU, som står för Nätverk och Utveckling, är en konferens som anordnas vartannat år och vänder sig till alla som är engagerade i svensk högre utbildning.

Syftet med NU-konferensen är att främja pedagogiskt utvecklingsarbete genom att erbjuda en mötesplats för spridning, dialog och debatt. Målgruppen är lärare och övriga medarbetare (t.ex. ledare, studenter och pedagogiska utvecklare) vid universitet och högskolor.

Temat för konferensen 2020 är Hållbart lärande, med särskilt fokus på kritiskt tänkande, socialt ansvarstagande och breddat deltagande Hedda Söfrtlund

Med temat vill vi sätta fokus på  målsättningen god utbildning för alla och rikta strålkastarna mot undervisningsmetoder och inlärningsmiljöer som är utformade för att utmana det kritiska tänkandet, skapa ett jämställt och jämlikt deltagande i undervisningen, och/eller som uppmuntrar studenter att engagera sig i samhällsutvecklingen. 

Vi välkomnar bidrag inom en rad olika format: bland annat muntligt föredrag, workshop och posterpresentation. Därtill kommer vi att bjuda på paneldebatter och inspirerande föreläsningar av internationellt framstående forskare och inbjudna talare. En nyhet för årets konferens är att det kommer vara möjligt att delta på distans genom att ta del av muntliga föredrag och att delta i ett antal av konferensens workshops från annan ort säger Hedda Söderlundh, som är en del i planeringsgruppen NU2020.

Under hösten uppdateras hemsidan nu2020.se med ytterligare information. Om du har frågor kan du mejla till adressen nu2020@sh.se

campus flemingsberg

Foto: Anna Hartvig

Campus Flemingsberg är ett växande center för högre utbildning beläget i Huddinge, strax söder om Stockholm vid Flemingsbergs pendeltågsstation. Här ligger lärosätena Karolinska institutet, Kungliga tekniska högskolan, Röda korsets högskola, Stockholms musikpedagogiska institut och Södertörns högskola. Samtliga lärosäten är medarrangörer av konferensen NU2020. Liksom tidigare år står SUHF värd.  


Karin Midner 2019-10-14
Sidansvarig: didacticum@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-10-14