Göm menyn

En annorlunda lektion

Dilemma ett spel

Vill du ge studenterna verktyg för att kunna argumentera och förstå nya perspektiv, samtidigt som de lär sig fakta om vår Hållbar utveckling? Då kan spelet Dilemma kan passa in i din undervisning. Dilemma är ett av flera undervisningsspel som du kan låna hos Didacticum, oavsett kurs eller program. Häng med på ett besök hos en grupp masterstudenter som är mitt uppe i sin första spelomgång.

Det är måndag eftermiddag. Det stormar ute och är höstigt väder. I sal S3 i C-huset sitter ett 20-tal studenter. Stämningen är positiv och i  Dilemma ett spelrummet hörs ett inspirerande sorl. Studenterna sitter i grupper om fyra eller fler och istället för datorer har de blå spelplaner framför sig med färgglada spelpjäser och kort.

- Dilemma är ett utvecklande spel på flera plan. Deltagarna lär sig saker på ett stimulerande sätt samtidigt som de lär sig att argumentera. De blir varse om att man genom fakta kan visa på att de flesta frågorna har mer än ett svar, förklarar Ola Leifler som är lärare, medan mumlet i lärosalen ökar. Rasten är slut, deltagarna i det internationella Masterprogrammet inom Computer Science intar sina platser och återgår till spelet.

Ett aktivt lärande som väcker engagemang

Innan studenterna påbörjar spelet ska de förbereda sig. De lär sig om Hållbar utveckling genom att se ett antal filmer, en kunskap som de behöver för att kunna svara på frågorna de får i spelet. När man svarat rätt på ett antal frågor och flyttat sin spelpjäs framåt är det dags för argumentation. Då ställs två deltagare mot varandra i en debatt i en viss fråga, exempelvis ”ekologisk mat”, ”forskning om nya energikällor” eller ”människan eller naturen i centrum” (antropocentrism). 

- Studenterna verkar uppskatta den här formen av undervisning. Spelet och spelreglerna blir som en social mekanism som leder till att studenterna vill argumentera. De lär de sig både nya saker och att argumentera. Det skapas en situation som gör att man enklare kommer ihåg vad man har gjort och skapar engagemang, samtidigt som man lär sig hur världen ser ut och tar till sig fakta, uppgifter som kan vara helt nya och rent av chockerande.

Fakta och rationellt tänkande istället för att tycka och känna

När lektionen närmar sig sitt slut är det dags för utvärdering.

Studenterna tyckte att:

  • Det var ett utmanande spel. Det kan vara svårt att argumentera och stå för åsikter som skiljer sig från ens riktiga åsikter. Men genom att argumentera för något man egentligen inte tycker lär man sig att se nya perspektiv och att man kan se frågor på flera sätt.
  • När man argumenterar för något man inte står för blir man tvingad att se saker rationellt och använda fakta i diskussionen – istället för att vara emotionell och säga vad man tycker och känner.
  • Spelet öppnade upp viktiga frågor och gav studenterna ett sätt att se nyanser i frågor som de tidigare menade hade självklara svar, sådant man tycker är svart eller vitt.

Dilemma ett spel

Dags att flytta spelpjäsen och få en ny kunskapsfråga, eller är det kanske dags för debatt?

Låna gärna ett spel, med stöd av Didacticum

Du som undervisar och vill använda Dilemma eller något annat spel i din undervisning kan kontakta Ola Leifler. Du får låna så spel till din grupp och får tillgång till en digital plattform med lärmaterial kopplat till de olika spelen.

Dilemma går att anpassa till olika kurser, oavsett ämne. Man utgår från grundformatet, men sedan kan man i ett andra steg skapa ett eget anpassat material. Spelet lyfter frågor om samhällets större utmaningar och att det finns större perspektiv och kopplas till olika ämnen. Man kan producera egna kort till spelet. Didacticum kan stötta i detta.

Didacticum har även andra spel för utlåning. Ola Leifler kan berätta hur han använt spelen och delar gärna med sig av sina erfarenheter och ger inspiration.

Dilemma ett spel

Studenter som spelar Dilemma, Ola Leifler som är lärare på lektionen, deltar och lyssnar på deras argumentation.

 


Karin Midner 2019-09-18
Sidansvarig: didacticum@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-09-19