Göm menyn

Dina synpunkter är viktiga i Didacticums utvärdering

Gunvor och Peter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gunvor Larsson Torstensdotter föreståndare och Peter Dalenius biträdande föreståndare på Didacticum.

Hur ska Didacticum vara utformat i framtiden? Dina erfarenheter, synpunkter och tankar är viktiga. Den högskolepedagogiska enheten har funnits i sin nuvarande form i snart sex år och det är dags för utvärdering och uppföljning av verksamheten.

Ett flertal personer som har varit involverade i eller deltagit vid Didacticums verksamhet under de här åren har nyligen fått en inbjudan att delta vid kollegiala forum, som är en viktig del av utvärderingen. Inbjudan har även gått ut personer med olika typer av ledningsuppdrag på LiU.

–Dina erfarenheter och tankar är mycket viktiga för oss på Didacticum, de är en stor och viktig pusselbit när instruktionen för kommande sex år ska skapas. Oavsett om du är lärare som gått en kurs eller prefekt, så är det mycket värdefullt för utredningen att dina synpunkter kommer in, tillsammans kan vi skapa framtidens pedagogiska centrum på LiU, säger Gunvor Larsson Torstensdotter, föreståndare vid Didacticum.

Vid dessa kollegiala forum ingår inte personal från Didacticum, de redovisar istället sin verksamhet i en rapport deras föreståndare och den biträdande föreståndare ska ta fram. I rapporten ges även förslag till hur den fortsatta verksamheten kan bedrivas inklusive förslag till ny instruktion. Som en bilaga ingår en kvalitetsrapport angående Didacticums kursutbud. Rapporten kommer att behandlas vid de kollegiala forumen

Externa granskare har rekryterats

För att garantera att utredningen genomförs oberoende genomförs den av externa granskare. Dessa har rekryterats från högskolepedagogiska enheter från Umeå och Örebro.

För att hålla samman arbetet kommer Kerstin Levin, utbildningsledare vid medicinska fakulteten, att agera projektledare. Hon har som uppgift att planera och leda processen, samt sammanfatta erfarenheterna från de kollegiala forumen.

Du som har fått en inbjudan kan välja på ett antal datum och tider för att sitta med vid ett forummöte, svara senast nu på fredag, 30 augusti.

– Vi uppskattar om du kan prioritera in det här. Ditt deltagande ger oss och styrelsen input på Didacticums framtida utformning och det är viktigt för hela LiU. Vi som arbetar på Didacticum arbetar inte för vår skull, utan för att höja kvalitén på utbildningen. Tillsammans skapar vi ett ännu bättre universitet, säger Gunvor Larsson Torstensdotter.


Karin Midner 2019-08-26
Sidansvarig: didacticum@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-08-26