Göm menyn

Pedagogiska utvecklingsprojekt vid Medfak

Medicinska fakulteten har framgångsrikt arbetat med pedagogisk utveckling i över 30 år. Problembaserat och interprofessionellt lärande har varit viktiga hörnstenar. Framgången har till stor del berott på engagerade lärare som initierat och drivit utvecklingen.

För att fortsatt kunna erbjuda utbildningar med hög kvalitet, som kan möta framtidens behov av kompetenta medarbetare inom hälso- och sjukvården, behöver det pedagogiska arbetet inom såväl universitets- som de verksamhetsförlagda delarna av utbildningarna fortsättningsvis utvecklas och förnyas. 

Medicinska fakulteten har därför utlyst medel för pedagogiska utvecklingsprojekt inom tre huvudområden:

  • Utveckling av programspecifika lärandemoment.
  • Utveckling av kvalitetsdrivande arbete.
  • Utveckling av interprofessionella lärandemoment.

Nu utlyser fakulteten på nytt pedagogiska utvecklingsmedel med upp till 150 000 kr. Stöd till projektansvariga kommer att ges i form av gemensamma workshops under projekttiden.

Läs mer och hitta länk till anmälan hos Medfak på Liu.se.


Karin Midner 2019-07-04
Sidansvarig: didacticum@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-07-04