Göm menyn

Anmäl dig redan nu till höstens och vårens Workshops!

Didacticum arrangerar sex workshops inom "Tema: Pedagogisk utveckling inom högre utbildning", ht 2019 och vt 2020. Höstens och vårens workshops "Tema: Pedagogisk utveckling inom högre utbildning" berör:

  • Jämlik utbildning i heterogena studentgrupper
  • Förebyggande bemötande - normer och HBTQ-frågor
  • Det internationella klassrummet 1 och 2
  • Juridik för lärare
  • Att möte studenter med funktionsvariationer

Välkommen  med din anmälan redan nu! På sidan för Tema: Pedagogisk utveckling inom högre utbildning, finns tider och datum för workshops och länk till anmälan.

Seminarieserie - Lärande för hållbar utveckling, ht 2019

  • Seminarie 1 - Hållbar utveckling: begrepp och relation till lärande 
  • Seminarie 2 - Att integrera moment i kurser, praktiska moment och övningar
  • Seminarie 3 - Affektiva lärandemål och värderingar
  • Seminarie 4 - Ledning och styrning för att integrera hållbarhetsperspektiv i utbildningar

​Läs mer och anmäl dig till Lärande för hållbar utveckling, ht 2019.

Workshop om konstruktion av scenarier/vinjetter i PBL

Vi erbjuder två tillfällen under hösten då vi tillsammans kan arbeta om eller konstruera nya vinjetter. Workshopen inleds med en genomgång av nya EDIT tillsammans med Susanne Höglund som varit med och skapat systemet. Efter det arbetar vi tillsammans med Elaine Sjögren och Gunvor Larsson Torstensdotter som båda varit programansvarig för PBL-utbildningar på medfak respektive filfak.

Läs mer och anmäl dig till Workshop om konstruktion av scenarier/vinjetter i PBL.


Karin Midner 2019-06-12
Sidansvarig: didacticum@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-06-12