Göm menyn

Med intresse av att undervisa ”differently”

Sal Renshaw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den 17 maj var det dags för nätverksträff för The network on teaching and learning differently: Generic competences in education, som arrangerades av Didacticum och Tema Genus.

Deltagarna hör hemma på olika fakulteter vid LiU, samt universitet i Frankrike och Kanada (på bilden, Sal Renshaw, filosof från Kanada). Det gemensamma intresset i nätverket kretsar kring att reflektera över vad det innebär att undervisa och lära sig ”differently”, det vill säga, på ett annat sätt än vad som sker idag.

Med utgångspunkt från olika praktiska exempel/erfarenheter fick deltagarna ta del av olika konkreta försök inom ramen för undervisning som gör anspråk på att göra ”skillnad”.

Nätverkets workshop innehöll flera mycket spännande bidrag som alla handlade om generiska kompetenser.

Läs Per-Anders inlägg på bloggen för att få veta mer

Om du vill komma i kontakt med nätverket kan du vända dig till Gun Sparrhoff (IBL och Didacticum) och Edyta Just (tema Genus). Läs gärna mer om nätverksträffen i Per-Anders Forstorps blogginlägg Because the world doesn’t exist in neat categories som du hittar på IKT-studions blogg.


Karin Midner 2019-05-20
Sidansvarig: didacticum@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-05-21