Göm menyn

Välkommen till en workshop om studenter med behovsvariation!

MÅNDAGEN DEN 19 NOVEMBER KL 13.15-15.00, SAL G32, HUS G, INGÅNG 81 PLAN 3, CAMPUS VALLA

Många lärare brottas med att hantera svåra situationer som på olika sätt påverkar såväl studenters som lärares arbetsmiljö.  Frågor om såväl lärares som studenter rättssäkerhet, skyldigheter, rättigheter och fysiska säkerhet aktualiseras allt oftare. Samtidigt ökar och förändras förväntningarna på oss som lärosäte utifrån såväl samhället i stort som från studenter - breddad rekrytering, livslångt lärande, ökad globalisering och fler studenter med olika behov och förutsättningar. Hur kan lärosätena utveckla verksamheten för att möta dessa utmaningar och förväntningar från samhälle och studenter över tid?

Syftet med workshopen är att skapa bättre förutsättningar för oss alla i våra olika yrkesroller i mötet med studenter med behovsvariation genom att gemensamt utveckla nya verktyg, stöd, hanteringsordningar och förhållningssätt. Viktigt är också att diskutera hur vi kan sprida erfarenhet och kunskap i organisationen.

Upplägget på workshopen utgår från fall som beaktas ur flera perspektiv, exempelvis pedagogiska/didaktiska, etiska, arbetsmiljö, studiemiljö, lika villkor, säkerhet, juridiska, resurser (ekonomi, kompetens mm) eller disciplinära.

Ansvariga: Gunvor Larsson Torstensdotter, föreståndare Didacticum, Ann Holmlid, bitr. universitetsdirektör UF, Monika Rissanen, HR-partner (arbetsmiljö) HR-avdelningen, Kristina Karlsson, HR-partner (lika villkor) HR-avdelningen, Jonas Blom, tf chef Studenthälsan, Ulrika Örtenberg, Språkcentrum IKK och Elisabet Permvall, jurist Rättsavdelningen

Anmälan - senast 15 november


2018-10-17
Sidansvarig: didacticum@liu.se
Senast uppdaterad: 2018-10-17