Göm menyn

Pedagogiska språnget vid LiU

Läs mer här

 

TEKNISKA FAKULTETENS PUG-grupp (Pedagogisk UTVECKLINGSGRUPP)

Läs mer här

 

Pedagogiska utvecklingsmedel 2013/2015

Projekten som beviljades medel 2014
Slutrapportering av projekten som beviljades medel 2014

Projekten som beviljades medel 2015

Slutrapportering av projekten som beviljades medel 2015

 

Blogg för projektet "Expanderad rymd för lärande"

http://blog.liu.se/expanderadrymd/

 

Pedagogiska arbeten för docentur på Medicinska fakulteten

Läs mer här

 

Studentkårernas pedagogiska priser

StuFF

LinTek

Consensus


Sidansvarig: heino.ausmeel@liu.se
Senast uppdaterad: Fri Sep 28 14:28:40 CEST 2018