Göm menyn

Didacticums aktiviteter

Du som är anställd på LiU kan ta del av flera olika aktiviteter som Didacticum erbjuder.

Här finns information om vad som är på gång just nu. Se även vårt kalendarium och våra kurser.

Bokcirkel

I Didacticums läsgrupp/bokklubb läser och diskuterar vi böcker som hör till det som vi kan kalla universitetsromanen. På engelska är detta en väldefinierad genre, "the campus novel". Vi träffas ett par gånger per termin för att diskutera olika frågor som väcks av läsningen. Anmälan krävs för att delta.

Lärmiljöfika

Alla på LiU som är intresserade av undervisning och lärmiljöfrågor är välkomna att fika med oss den sista torsdagen i varje månad. Inga frågor är för små eller för stora, men för att skapa lite struktur har varje tillfälle ett huvudtema. Se programmet för lärmiljöfika hösten 2019.

Nätverk

Pedagogikdagarna 2020 - Framtidens lärande 

glad tjejPedagogikdagarna 2020 äger rum 17 mars i Norrköping och 18 mars i Linköping. Programmet för de båda dagarna kommer att skilja något, men temat är det samma "Framtidens lärande". Anmälan öppnar den 3 februari. 

Programmet är inte klart än, men vi har bokat in två spännande keynotes: professor emerita i medicinsk psykologi Åsa Nilsonne och professor i människa-datainteraktion och vicerektor i digitalisering KTH Jan Gulliksen.

Läs mer om Pedagogikdagarna

Seminarier och Workshops

Seminarier och workshops är ett komplement till våra längre, högskolepedagogiska kurser.

Film som pedagogiskt verktyg

En inspirerande föreläsning med workshop-inslag. IKT-pedagogerna Stina Hellberg, Sofie Abrahamsson och studenten Björn Runow delar med sig av erfarenheter av att använda film som pedagogiskt verktyg.

Du får tips om vad du bör tänka på innan du sätter igång, vilken teknik du behöver och hur du kan använda film i din kurs.

Hållbar utveckling

Lisam inspiration – Utveckla ditt kursrum

I den här workshopen ger vi tips och idéer riktade till dig som vill utveckla ditt kursrum till ett kraftfullt pedagogiskt verktyg.

Tema Pedagogisk utveckling inom högre utbildning

Didacticum arrangerar sex workshops inom Tema: Pedagogisk utveckling inom högre utbildning, ht 2019 och vt 2020.

Workshop om konstruktion av scenarier/vinjetter i PBL

På medicinska fakulteten finns ett system för vinjetter, EDIT. Det har uppdaterats och förts in i en Lisamliknande miljö. Just nu har Didacticum inget planerat tillfälle, men hör av dig om du är intresserad.


Sidansvarig: monika.samuelsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-01-20