Göm menyn

Didacticums aktiviteter

Du som är anställd på LiU kan ta del av flera olika aktiviteter som Didacticum erbjuder.

Här presenteras ett urval av de aktiviteter som Didacticum arrangerar just nu. Besök även sidan våra kurser eller se vårt kalendarium för fullständigt utbud

Pedagogikdagarna 2020 - inställda! 

I samråd med den centrala krisledningsorganisationen har Didacticum valt att ställa in Pedagogikdagarna 17-18 mars 2020. Detta görs för att omprioritera resurser för att stödja LiU:s arbete med hanteringen av pandemin covid-19. Under förmiddagarna 17 mars (i Norrköping) och 18 mars (i Linköping) arrangerar Didacticum istället workshops kring de möjligheter som digitala verktyg och alternativa arbetsmetoder erbjuder för att bedriva undervisning helt eller delvis på distans. Ett program för dagarna kommer att presenteras senast kl 17 fredag 13 mars. Ingen anmälan behövs.

Seminarier och Workshops

Seminarier och workshops är ett komplement till våra längre, högskolepedagogiska kurser. Vissa av dessa aktiviteter kan du beställa till din enhet när det passar er, eller så kan du hålla utkik här för att anmäla dig till våra tillfällen.

Tema: Att möta en heterogen studentgrupp

Didacticum arrangerar en serie workshops på vårterminen 2020 inom temat "Att möta en heterogen studentgrupp". Du kan välja att besöka det tillfälle som tilltalar dig, eller alla sex tillfällena. Läs mer om dessa workshops och välkommen med din anmälan!

Pedagogisk meritering i Sverige

Katarina Winka kommer att berätta om hur Umeå universitet har arbetat med pedagogisk meritering och framtagande av modell för att belöna pedagogisk skicklighet, hon kommer även att ge en nationell överblick över hur olika lärosäten valt att premiera sina pedagogiskt skickliga lärare. Föreläsningen är öppen för alla som är intresserade dessa frågor, exempelvis du som är lärare eller har uppdrag i en anställningsnämnd, eller liknande. Läs mer och anmäl dig.

Lisam inspiration – Utveckla ditt kursrum

I den här workshopen ger vi tips och idéer riktade till dig som vill utveckla ditt kursrum till ett kraftfullt pedagogiskt verktyg.

Bokcirkel

I Didacticums läsgrupp/bokklubb läser och diskuterar vi böcker som hör till det som vi kan kalla universitetsromanen. På engelska är detta en väldefinierad genre, "the campus novel". Vi träffas ett par gånger per termin för att diskutera olika frågor som väcks av läsningen. Anmälan krävs för att delta.

Nätverk

Lärmiljöfika

Alla på LiU som är intresserade av undervisning och lärmiljöfrågor är välkomna att fika med oss den sista torsdagen i varje månad. Inga frågor är för små eller för stora, men för att skapa lite struktur har varje tillfälle ett huvudtema.


Sidansvarig: monika.samuelsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-03-12