Göm menyn

Välkommen till de nya pedagogikdagarna 2020

Verktyg för digital undervisning – workshop 17 och 18 mars 2020

 

I samråd med den centrala krisledningsorganisationen har Didacticum valt att ställa in Pedagogikdagarna 17–18 mars 2020. Detta görs för att omprioritera resurser för att stödja LiU:s arbete med hanteringen av pandemin covid-19.

Under förmiddagarna 17 mars (i Norrköping) och 18 mars (i Linköping) erbjuds workshops kring de möjligheter som digitala verktyg och alternativa arbetsmetoder erbjuder för att bedriva undervisning helt eller delvis på distans. Aktiviteterna erbjuds både för deltagare på plats och online.

Uppdatering 2020-03-16 17:15. Efter samråd med krisledningsorganisationen har vi valt att gå vidare med våra planerade workshops på plats i Norrköping och Linköping. Vi uppmanar dock alla som har möjlighet att välja online-aktiviteterna. Läs mer om LiU:s agerande med avseende på covid-19.

Anmälan

Anmälan är inte obligatorisk, men du får jättegärna indikera om du tänker delta och om du har några särskilda frågor. Anmäl dig och skicka in dina frågor i följande formulär.

Program

Samma program gäller för båda dagarna. Vi har inga helt gemensamma aktiviteter, men fika kommer att finnas på plats i pausen och flera av Didacticums medarbetare finnas tillgängliga för diskussioner, både på plats och online.

 

Klockan 9:15-10:30 (sal i norrköping/linköping OBS! c-huset!!)

 • Zoom - K21 / S2
 • PowerPoint - K23 / S7
 • Lisam - K25 / S10

klockan 10:45-12:00 (SAL I NORRKÖPING/LINKÖPING OBS! C-HUSET!!)

 • Teams K21 / S2 C-huset
 • PowerPoint K23 / S7 C-huset
 • Lisam - K25 / S10 C-huset

Aktiviteter online 9:15-10:30 (båda dagarna)

För aktiviteter online kommer länkar och instruktioner för att ansluta publiceras på denna sida under måndag. Kolla gärna på IT-avdelningens instruktioner för Zoom och Teams.

 • Zoom (Observera att genomgången av Zoom kommer genomföras med hjälp av Teams.)
 • PowerPoint
 • Lisam
 • Chatta med jourhavande pedagog, 10:15 gästas vi av Johanna Nählinder (UB) som berättar om erfarenheter från att designa och genomföra en distanskurs.

AKTIVITETER ONLINE 10:45-12:00 (BÅDA DAGARNA)

För aktiviteter online kommer länkar och instruktioner för att ansluta publiceras på denna sida under måndag. Kolla gärna på IT-avdelningens instruktioner för Zoom och Teams.


Beskrivning av aktiviteter

PowerPoint

Att spela in en berättarröst till din föreläsning som redan finns i PowerPoint är förvånansvärt enkelt. Det tar visserligen lite tid, men under det här passet får du lära dig grunderna. Hur kan jag förbereda min presentation för inspelning? Hur gör jag en inspelning? Vilken utrustning krävs? Hur distribuerar jag den färdiga inspelningen?

Teams

Teams är en del av Microsoft Office 365. Under det här passet visar vi hur du kan använda möten i Teams för att bedriva undervisning online.

Zoom

Zoom är ett verktyg för distansundervisning som ersätter Adobe Connect. Under det här passet visar vi hur du kan använda möten i Zoom för att bedriva undervisning online.

Lisam

Att genomföra examination online väcker många frågor. Under det här passet visar vi hur du kan använda funktionerna för inlämningar och tester i Lisam, samt diskuterar möjligheter och begränsningar med examination online.

Att skapa en distanskurs

Detta pass tar upp pedagogiska erfarenheter av att designa en distanskurs och organisera kursinnehållet.

Kollaborativt lärande online

Hur jag skapa förutsättningar för studentsamarbete online (projektarbete, workshops, seminarier, basgruppsarbete etc.)? Passet kommer att utgå från följande frågeställningar:

 1. Hur gör jag redan idag för att stödja kollaborativa lärande (basgrupper, projekt, workshops mm)?
 2. Hur kan jag designa för kollaborativt lärande med hjälp av de digitala resurser vi har?
 3. Hur kan man blanda olika arbetsformer och verktyg både synkront och asynkront.

Chatta med en jourhavande pedagog

Under båda dagarna finns ett antal pedagoger från Didacticum tillgängliga för att diskutera kursdesign och pedagogiska val i en lärmiljö online. För mer verktygsorienterade frågor och funderingar – ta del av aktiviteterna som rör Teams, Zoom etc.


Sidansvarig: didacticum@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-03-18