Göm menyn

Pedagogiska portföljen

Hur kan du samla och visualisera dina erfarenheter från pedagogiskt arbete inom högre utbildning?

När: Onsdag 18 november 2020, introduktion 12.30-13.00, workshop 13.00-14.00

Var: Zoom

Vem: Stina Hellberg och Elaine Sjögren

Introduktion 12:30-13:00

Gemensam presentation.

Elaine Sjögren berättar om den pedagogiska portföljen som metod för att samla, reflektera och visa sin pedagogiska skicklighet. Därefter visar Stina Hellberg det digitala verktyget Microsoft Sway som ett komplement för att smidigt skapa en visuell presentation av sitt CV som enkelt går att dela.

Workshop 13:00-15:00

Välj mellan två spår; antingen arbetar du med din pedagogiska portfölj eller så skapar du ett visuellt CV.

Förbered dig inför workshopen genom att fundera på vilka dina pedagogiska meriter är och samla ihop befintlig dokumentation från ditt pedagogiska arbete (exempelvis CV, intyg, analyser av kursvärderingar).


Sidansvarig: didacticum@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-09-21