Göm menyn

INSTÄLLD!!


Pedagogisk meritering i Sverige

Välkommen till en föreläsning om pedagogisk meritering och pedagogisk skicklighet med Katarina Winka.

Katarina Winka är universitetslektor och pedagogisk utvecklare vid Umeå universitet. Hon har under lång tid arbetat med pedagogisk meritering, exempelvis dokumentation av pedagogiska meriter, bedömning av pedagogisk skicklighet och olika belöningssystem för pedagogiskt skickliga lärare. Katarina kommer till LiU för att hålla en föreläsning.

I föreläsningen kommer hon att berätta om hur de har arbetat med pedagogisk meritering och framtagande av modell för att belöna pedagogisk skicklighet vid Umeå universitet.

Hon kommer även att ge en nationell överblick över hur olika lärosäten valt att premiera sina pedagogiskt skickliga lärare.

Föreläsningen är öppen för alla som är intresserade dessa frågor, exempelvis du som är lärare eller har uppdrag i en anställningsnämnd, eller liknande.

Tid och plats

INSTÄLLD!!

 


Sidansvarig: monika.samuelsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-03-16