Göm menyn

Workshop om konstruktion av scenarier/vinjetter i PBL

Medicinska fakulteten har sedan länge haft ett system för vinjetter, EDIT, och det har nu uppdaterats och förts in i en Lisamliknande miljö. Därför vill tankar inför basgruppvi på Didacticum slå ett slag för vinjettkonstruktion.

Vi erbjuder två tillfällen under hösten då vi tillsammans kan arbeta om eller konstruera nya vinjetter. Så ta med dig ett scenario som du länge velat jobba om och kom och var kreativ tillsammans med oss! För att skapa en helhet är det också bra med schema, studiehandledning och kursplan som extra stöd.

Workshopen inleds med en genomgång av nya EDIT tillsammans med Susanne Höglund som varit med och skapat systemet. Efter det arbetar vi tillsammans med Elaine Sjögren och Gunvor Larsson Torstensdotter som båda varit programansvarig för PBL-utbildningar på medfak respektive filfak.

Den första workshopen är något mer fokuserad på övergripande funktioner som programansvariga/terminsansvariga men givetvis är alla lärare välkomna vid båda tillfällena.


Sidansvarig: monika.samuelsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-11-18