Göm menyn

lhu_banner

 

Seminarieserie -ht 2019

Seminarie 1 - Hållbar utveckling: begrepp och relation till lärande 

 • 26 augusti 2019, kl. 13:15 - 16:00
 • Didacticums Flexsal A, Studenthuset, plan 5, Campus Valla
 • Anmälan

 

Seminarie 2 - Att integrera moment i kurser, praktiska moment och övningar       

 • 30 september 2019, kl. 13:15 - 16:00
 • Didacticums Flexsal L, Studenthuset, plan 5, Campus Valla 
 • Anmälan

 

Seminarie 3 - Affektiva lärandemål och värderingar

 • 21 oktober 2019, kl. 13:15 - 16:00
 • Didacticums Flexsal A, Studenthuset, plan 5, Campus Valla
 • Anmälan

 

Seminarie 4 - Ledning och styrning för att integrera hållbarhetsperspektiv i utbildningar

 • 18 november 2019, kl. 13:15 - 16:00
 • Didacticums Flexsal L, Studenthuset, plan 5, Campus Valla
 • Anmälan

 

kommande SEMINARIESERIE OM HÅLLBAR UTVECKLING (HÖSTEN 2019)

Seminarie 1 - Hållbar utveckling: begrepp och relation till lärande, 26 augusti 2019, kl. 13:15 - 16:00

Seminarie 2 - Att integrera moment i kurser, praktiska moment och övningar, 30 september 2019, kl. 13:15 - 16:00

Seminarie 3 - Affektiva lärandemål och värderingar, 21 oktober 2019, kl. 13:15 - 16:00

Seminarie 4 - Ledning och styrning för att integrera hållbarhetsperspektiv i utbildningar, 18 november 2019, kl. 13:15 - 16:00

Mer info och anmälan till HT-2019

 

Tidigare Seminarieserie om hållbar utveckling (hösten 2018)

18 september kl 13.15-16.00

Lärande för en hållbar utveckling, seminarium 1 - vilka mål bör vi ställa upp för våra utbildningar, och vilka ämnesmässiga konsekvenser får de för våra utbildningar?


24 oktober kl 13.15-16.00
Lärande för hållbar utveckling, seminarium 2 - vilka lärmoment och pedagogiska metoder passar för lärande för hållbar utveckling?


22 november kl 13.15-16.00
Lärande för hållbar utveckling, seminarium 3 - vilka värderingar har vi själva beträffande hållbar utveckling och kopplingen till högre utbildning och våra kurser?


10 december kl 13.15-16.00
Lärande för hållbar utveckling, seminarium 4 - hur kan vi verka för att våra utbildningar förbereder studenter för att verka för en hållbar utveckling?


Didacticums lokaler, hus G, ingång 81, plan 2, Campus Valla

Ansvariga: Ola Leifler, ola.leifler@liu.se och Cecilia Enberg, cecilia.enberg@liu.se


Sidansvarig: monika.samuelsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-06-19