Göm menyn

Blended learning

Didacticum arrangerar en seminarieserie uppdelat på tillfällen inom temat "Blended learning" HT 2020.

Att undervisa utifrån principer för blended learning innebär att kombinera digitala plattformar och material för lärande med undervisning i fysiska lärmiljöer. Målet är att skapa möjligheter för ett mer studentaktivt och flexibelt lärande än vad som skulle vara möjligt med respektive metod var för sig.

Forskning på användandet av blended learning i högre utbildning visar att det har en positiv effekt på studenters lärande i jämförelse med e-lärande och undervisning i fysiska lärmiljöer var för sig, bland annat genom att det stärker studenternas motivation, reflektion och kontroll över sitt lärande.

Vår utgångspunkt är konstruktiv länkning, det vill säga att de undervisningsmoment- och aktiviteter och det sätt på vilket du väljer att kombinera dem, ska bidra till att lärandemålen för kursen kan uppnås.

Seminarieserie höstterminen 2020

I Didacticums seminarieserie exemplifierar och diskuterar vi hur blended learning kan användas inom högre utbildning, vilka resurser som kan användas och hur du med hjälp av ett genomtänkt upplägg kan skapa kollaborativt lärande online.

Upplägg

Seminarieserien består av fyra tillfällen. Varje tillfälle består av en introduktion och en fördjupning. Du väljer om du vill delta vid enbart den första delen - eller vid båda delarna. Du som deltar vid samtliga fyra tillfällen (intro+fördjupning) får ett intyg att lägga till din pedagogiska meritportfölj.

Ingen anmälan krävs.

Praktiskt information

Om inget annat anges i schemat tar du del av seminariet via Zoom.

Observera att vissa seminarier sker på plats i Didacticums lokaler, våning 5 i Studenthuset på Valla. Vid dessa tillfällen behöver du ta med dig din dator.

Vid frågor, kontakta Cecilia Enberg.

Schema

16 september, Det flippade klassrummet, Andreas Eriksson och Cecilia Enberg

Introduktion 12:15-13:00

Andreas och Cecilia introducerar kort vad det flippade klassrummet innebär och exemplifierar hur vi själva har jobbat med detta. Ta gärna del av denna film innan seminariet.

Fördjupning 13:00-14:00

Fortsätt diskussionen kring det flippade klassrummets möjligheter och begränsningar.

 

21 oktober, Öppna lärresurser, Anna-Karin Malmborg och rebecka öhrn

Introduktion 12:30-13:00

Anna-Karin ger en kort introduktion till olika typer av öppna lärresurser och hur de kan användas som en del av blended learning.

Fördjupning 13:00-14:00

Workshop: Se närmare på vilka öppna lärresurser du skulle kunna använda i din undervisning.

 

11 november, Digitala tjänster för kollaboration och lärande, Stina Hellberg

Introduktion 12:30-13:00

Stina presenterar kort de digitala tjänster för undervisning som tillåts av LiU.

Fördjupning 13:00-14:00

Workshop: Testa några digitala tjänster och se vilka du skulle kunna använda i din undervisning. OBS! På plats i Didacticums lokaler. Ta med egen laptop.

 

16 december, Online learning communities, Lars Uhlin

Introduktion 12:30-13:00

Lars berättar om online learning communities och hur man kan jobba för att skapa välfungerande sådana.

Fördjupning 13:00-14:00

Fortsätt diskussionen kring online learning communities.


Sidansvarig: didacticum@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-10-06