Göm menyn

Att möta en heterogen studentgrupp

Didacticum arrangerar fyra seminarier inom temat "Att möta en heterogen studentgrupp" HT 2020. Alla tillfällen utom det sista består av en introducerande och en fördjupande del. Seminarieserien består av fyra tillfällen och om du väljer att delta vid samtliga kommer du att få ett intyg att lägga till din pedagogiska meritportfölj. Ingen anmälan krävs

En del av universitetets uppdrag är att ”aktivt främja och bredda rekryteringen till högskolan” (Lag 2005:1208). Utgångspunkten är att en breddad rekrytering ökar mångfalden och att utbildningen därigenom berikas och uppnår bättre kvalitet genom att olika erfarenheter och perspektiv bryts mot varandra.

För att breddad rekrytering ska bidra till bättre kvalitet krävs dock att alla studenter, utifrån sina särskilda förutsättningar, kan delta i och bidra till, den undervisning som erbjuds.

Seminarieserie höstterminen 2020

I den här seminarieserien stiftar vi bekantskap med en del av de lagar, regler och förordningar som styr universitetets verksamhet och som anställda på LiU behöver förhålla sig till i sin yrkesutövning. Vidare diskuterar vi vad jämlik utbildning och lika villkor i heterogena studentgrupper innebär samt presenterar några av de resurser som LiU tillhandahåller för lärare och studenter i syfte att underlätta deltagande utifrån olika förutsättningar.

Upplägg

Alla tillfällen utom det sista består av en introducerande och en fördjupande del. Du väljer om du vill delta vid enbart den första delen - eller vid båda delarna. Du som deltar vid samtliga fyra tillfällen (intro+fördjupning) får ett intyg att lägga till din pedagogiska meritportfölj.

Ingen anmälan krävs.

Praktisk information

Om inget annat anges tar du del av seminariet via Zoom.

Observera att vi gärna vill ha in frågor och/eller egna exempel som vi kan ta upp vid fördjupningen om juridik den 2 december. Vi behöver dessa mejl senast 25 november. Se instruktion i schemat.

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Cecilia Enberg.

Schema

23 september, Vad innebär jämlik utbildning i heterogena studentgrupper? Ann Werner och Anna Lundberg

Introduktion 12:30-13:00

Anna och Ann inleder med att diskutera jämlikhet, lagstiftning och lokala riktlinjer för LiU samt presenterar upplägg av workshopen.

Fördjupning 13:00-14:00

Case-baserad workshop, sammanfattning av resultat och slutsatser.

 

28 oktober, Lika villkor, Linda Schultz

Introduktion 12:30-13:00

Linda berättar om arbetet med lika villkor vid LiU. Vad ingår i uppdraget och vad är vårt ansvar som utbildningsanordnare?

Fördjupning 13:00-14:00

Case-baserad workshop med utgångspunkt i svåra situationer och dilemman som kan uppstå i undervisning.

 

2 december, Juridik för lärare (intro), karin person och elisabet permvall

Introduktion 12:30-13:00

Elisabet och Karin berättar om en del av de lagar, regler och förordningar vi som universitetslärare har att förhålla oss till i vår undervisning. 

Fördjupning 13:00-14:00

Workshop baserad på dina exempel och frågor. OBS! Maila dina exempel och/eller frågor till Elisabet eller Karin senast 25 november.

 

9 december, Resurser för att möta en heterogen studentgrupp, Solveig Lundin och ulrika örenberg

Introduktion 12:15-13:00

Solveig Lundin presenterar det stöd som biblioteket erbjuder undervisande lärare och Ulrika berättar om det stöd som erbjuds via Språkcentrum. 


Sidansvarig: didacticum@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-10-06