Göm menyn

Program Pedagogikdagarna 2020 - Framtidens lärande 

Norrköping 17 mars, klockan 9.00-16.15, Campus Norrköping, Kåkenhus sal K1 glad tjej

Linköping 18 mars, klockan 9.00-16.15, Campus Valla, C-huset sal C4

(Programmet skiljer sig något mellan städerna)
 


Anmälan

När du har läst igenom programmet och funderat över vilka stationer och spår du tänker välja, är du välkommen att anmäla dig via Pedagogikdagarnas anmälningsformulär. Anmälan öppnar 2020-02-03 och stänger 2020-03-04.

Om konferensen

Sedan 2015 har Didacticum arrangerat Pedagogikdagarna på Campus Norrköping och på Campus Valla med syfte att skapa en öppen och gemensam arena för att diskutera pedagogisk utveckling vid Linköpings universitet. På den här sidan hittar du information, anmälningslänk och program för 2020.

Delar av konferensen filmas

Presentationerna av Åsa Nilsonne (i Norrköping) och Jan Gulliksen (i Linköping) kommer att filmas och publiceras på Insidan så att det är möjligt att se de presentationerna i efterhand.

Välj station och minipresentation

Vid vissa programpunkter ska du kan välja en inriktning som intresserar dig. Det gäller "Stationer" och "Minipresentationer", du gör dina val redan i anmälan. Men eftersom det finns en maxgräns i varje lokal, så är det är inte helt säkert att du kan gå till den presentation som du valt.

Några dagar innan konferensen får du ett personligt välkomstmejl, i det får du ditt schema för dagen så att du vet vilka presentationer du valde och vilken sal de ges i.

Olika talare i Norrköping och i Linköping

Vissa programpunkter skiljer sig åt under de två Pedagogikdagarna. Välj därför den dag som tilltalar dig mest utifrån innehåll, inte bara efter vilket campus som ligger närmast, om du vill och har möjlighet är du välkommen att delta bägge dagarna.

Registrering, förtäring och avgift

Registrering, fika och lunch sker utanför respektive huvudsal. Pedagogikdagarna är kostnadsfria, fika och lunch ingår. Lunchen som serveras är vegetarisk, behöver du annan form av specialkost så kan du ange det i anmälningsformuläret.

Tänk på att göra en avanmälan om du får förhinder så att vi undviker att beställa för mycket mat och fika. Anmälda som inte hämtar ut namnskylten riskerar att få en debitering till sin enhet för matkostnaden.

Program

Program för utskrift

Digitalt program

 


Pedagogikdagarna i Norrköping 17 mars 2020

Campus Norrköping, Kåkenhus, sal K1.

09.00-09.30 - Registrering och fika               

09.30-09.45 - Inledning: Hur bedriver vi framgångsrik undervisning idag och vad innebär framtidens lärande? Prorektor Margareta Bachrack Lindström och Didacticums föreståndare Gunvor Larsson Torstensdotter

09.45-11.10 - Framtidens student - en ny sort? Åsa Nilsonne, Professor Emeritus i Medicinsk psykologi, Karolinska institutet, författare

11.10-11.15 - Akademiska föreningen delar ut AF-priset till en person som gjort särskilda värdefulla insatser för LiU.

11.20-12.00 - Stationer (pass 1) innehåll, se nedan. Du väljer vilken station du vill delta vid redan vid anmälan.

12.00-13.00 - Lättare mingellunch (vegetarisk)                    

13.00-13.40 - Stationer (pass 2) innehåll se nedan. Du väljer vilken station du vill delta vid redan vid anmälan.

13.50-15.00 - Minipresentationer innehåll se nedan. Du väljer vilken station du vill delta vid redan vid anmälan.              

15.00-15.30 - Fika

15.30-16.15 - Paneldebatt: Vad behöver undervisningen vid LiU ändra för att möta framtidens behov? Medverkande: lärare vid LiU som fått pedagogiska priser, Åsa Nilsonne och Gunvor Larsson Torstensdotter. Moderator: Peter Dalenius

 


Stationer i Norrköping

Varje presentation ges två gånger och du väljer det som intresserar dig - passen startar klockan 11.20 och klockan 13.00.

Digital modul till analogt spel*, Gunilla S Andersson och Hans Andersson, IEI

Nya sätt att samverka med myndigheter och näringsliv för ökat lärande och anställningsbarhet Mariana S Gustafsson, IEI

Varför bör alla lära sig mer om AI och vad bör man lära sig? Fredrik Heintz, IDA

Vad tycker vi om digitala verktyg? Kim Axelsson, StuFF

Spel som pedagogiskt verktyg Cecilia Enberg, IBL, Jörg Schmindler, IEI, Ola Leifler, IDA, Per Sandén, Tema

 

*Projekt som beviljats utvecklingsmedel vid LiU 2019.

 


Minipresentationer i Norrköping

Du har möjlighet att delta vid en minipresentation per pass, välj det som intresserar dig. Varje minipresentation pågår i 20 minuter och då ingår fem minuters frågestund.

Pass 1, 13.50-14.10

Information literacy in the digital age - An e-portfolio to promote advanced skills* Teresia Svensson, Tema M, Kajsa Gustavsson Åman, Biblioteket

Biblioteket 3.0 är medskapande Niklas Karlsson, Biblioteket

Attitudes towards female PhD supervisors Katerina Vrotsou, ITN 

Att vara social i videomöten - 10 tips för ett bättre diskussionsklimat Stina Hellberg IT-avdelningen

Förmåga att hantera nya situationer är viktiga delar av lärande för framtiden Jonte Bernhard, ITN

Pass 2, 14.15-14.35

Den Heliga Akademiska Kvarten - En modell för öppen kommunikation av generiska kompetenser, kunskaper och kvaliteter på ett Campusområde Mehran Nogabai, IEI

Digitala test/quiz i LISAM som stöd för studenters självstudier - erfarenheter från sjuksköterskeprogrammet Karin Persson, BKV, Mikael Axin, IEI                 

Laboration med känsla Ingrid Andersson, Johan Hedbrant, IEI                       

Digitala möten - ta makten över tekniken Richard Nylander, IT-avdelningen

Effektivare inlärning av cellulära processer genom digitalisering* Ann-Christin Brorsson, IFM

Pass 3, 14.40-15.00

Lära sig svenskhet? Viktor Vesterberg, ISV

Interaktiv samtalsträning för framtidens psykoterapeuter* Erika Viklund, Rolf Holmqvist, Fredrik Falkenström, IBL

Utveckling av pedagogisk skicklighet inom högre utbildning: varför, vad, vilka och hur? Gun Sparrhoff, IBL

Pedagogisk meritering vid Linköpings universitet, ett strategiskt prioriterat utvecklingsprojekt och uppdrag för framtidens lärande Elaine Sjögren, Didacticum

 

*Projekt som beviljats utvecklingsmedel vid LiU 2019

  

Pedagogikdagarna i Linköping 18 mars 2020

Campus Valla, C-huset sal C4

09.00-09.30 - Registrering och fika               

09.30-09.45 - Inledning: Hur bedriver vi framgångsrik undervisning idag och vad innebär framtidens lärande? Prorektor Margareta Bachrack Lindström och Didacticums föreståndare Gunvor Larsson Torstensdotter

09.45-11.15 - Hur ska högre utbildning möta digitalisering och automatisering? Jan Gulliksen, Professor i människa datorinteraktion och vice rektor för digitalisering på KTH

11.20-12.00 - Stationer (pass 1) innehåll, se nedan. Du väljer vilken station du vill delta vid redan vid anmälan.

12.00-13.00 - Lättare mingellunch (vegetarisk)                    

13.00-13.40 - Stationer (pass 2) innehåll, se nedan. Du väljer vilken station du vill delta vid redan vid anmälan.

13.50-15.00 - Minipresentationer innehåll se nedan. Du väljer vilken station du vill delta vid redan vid anmälan.              

15.00-15.30 - Fika

15.30-16.15 - Paneldebatt: Vad behöver undervisningen vid LiU ändra för att möta framtidens behov? Lärare vid LiU som fått pedagogiska priser. Medverkande: Margareta Bachrack Lindström, Moderator: Peter Dalenius, Didacticum

 


Stationer i Linköping

Varje presentation ges två gånger och du väljer det som intresserar dig - passen startar klockan 11.20 och klockan 13.00.

En hållbar högskolepedagogisk utveckling Andrea Amft, Universitetskanslerämbetet (UKÄ)

Digital modul till analogt spel* Gunilla S Andersson och Hans Andersson, IEI

Nya sätt att samverka med myndigheter och näringsliv för ökat lärande och anställningsbarhet Mariana S Gustafsson, IEI

Varför bör alla lära sig mer om AI och vad bör man lära sig? Fredrik Heintz, IDA

Jupyter notebooks som verktyg för interaktivt och explorativt lärande* Marco Kuhlman, IDA

Spel som pedagogiskt verktyg Cecilia Enberg, IBL, Jörg Schmindler, IEI, Ola Leifler, IDA, Per Sandén, Tema

Vad tycker vi om digitala verktyg? Kim Axelsson, StuFF

 

*Projekt som beviljats utvecklingsmedel vid LiU 2019.

 


Minipresentationer i Linköping

Du har möjlighet att delta vid en minipresentation per pass, välj det som intresserar dig. Varje minipresentation pågår i 20 minuter och då ingår fem minuters frågestund.

Pass 1, 13.50-14.10

Information literacy in the digital age - An e-portfolio to promote advanced skills* Teresia Svensson, Tema M, Kajsa Gustavsson Åman, Biblioteket

Biblioteket 3.0 är medskapande Niklas Karlsson, Biblioteket

Attitudes towards female PhD supervisors Katerina Vrotsou, ITN 

Att vara social i videomöten - 10 tips för ett bättre diskussionsklimat Stina Hellberg IT-avdelningen

Förmåga att hantera nya situationer är viktiga delar av lärande för framtiden Jonte Bernhard, ITN

Pass 2, 14.15-14.35

Den Heliga Akademiska Kvarten - En modell för öppen kommunikation av generiska kompetenser, kunskaper och kvaliteter på ett Campusområde Mehran Nogabai, IEI

Digitala test/quiz i LISAM som stöd för studenters självstudier - erfarenheter från sjuksköterskeprogrammet Karin Persson, BKV, Mikael Axin, IEI                 

Laboration med känsla Ingrid Andersson, Johan Hedbrant, IEI                       

Digitala möten - ta makten över tekniken Richard Nylander, IT-avdelningen

Effektivare inlärning av cellulära processer genom digitalisering* Ann-Christin Brorsson, IFM

Pass 3, 14.40-15.00

Utveckling av PBL-scenarier och föreläsningar med digital autentiskt patientmaterial* Christina Bendrik, Anne-Christine Persson, Clinicum
Interaktiv samtalsträning för framtidens psykoterapeuter* Erika Viklund, Rolf Holmqvist, Fredrik Falkenström, IBL
Utveckling av pedagogisk skicklighet inom högre utbildning: varför, vad, vilka och hur? Gun Sparrhoff, IBL
Pedagogisk meritering vid Linköpings universitet, ett strategiskt prioriterat utvecklingsprojekt och uppdrag för framtidens lärande Elaine Sjögren, Didacticum
 
*Projekt som beviljats utvecklingsmedel vid LiU 2019

 


Sidansvarig: monika.samuelsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-02-25