Göm menyn

Pedagogikdagarna 2020


For english information click here English English 


Pedagogikdagarna 2020 äger rum 17 mars i Norrköping och 18 mars i Linköping. Programmet för de båda dagarna kommer att skilja något, men temat är det samma "Framtidens lärande". Anmälan öppnar den 3 februari

Programmet är inte klart än, men vi har bland annat bokat in två spännande keynotes.

Åsa Nilsonne, Jan Gulliksen och UKÄ

Till Norrköping den 17 mars kommer professor emerita i medicinsk psykologi Åsa Nilsonne. Hennes presentation kommer att handla om lärande och känslor, och om detta förändras när vi rör oss mot framtiden. 

I Linköping den 18 mars kommer professor i människa-datainteraktion och vicerektor i digitalisering KTH Jan Gulliksen att prata om hur digitalisering och framtidens samhälle påverkar högre utbildning.

Även UKÄ deltar på Pedagogikdagarna. De har precis avslutat ett regeringsuppdrag om pedagogisk utveckling och ska presentera sin syn på framtidens högre utbildning.

Se keynotes i efterhand på film

Delar av Pedagogikdagarna kommer att filmas så att du som inte har möjlighet att komma någon av dagarna kan se det i efterhand. Först och främst är det våra keynotes Åsa Nilsonne och Jan Gullikse som ska filmas.

Fler medverkande på pedagogikdagarna

Under ett par månader har medarbetare kunnat skicka in och ansöka om att få medverka på pedagogikdagarna i form av en presentation, minipresentation eller poster. Vi har fått in många bidrag och nu är ansökningstiden slut. Vi återkommer så fort programmet är satt om vilka det är som kommer att genomföra en presentation eller poster. 

Fakta glad tjej

De första Pedagogikdagarna på LiU ägde rum i oktober 2013 på initiativ av rektor och som inspiration och avstamp för det initiativ som gick under namnet pedagogiska språnget.

Sedan 2015 har Didacticum arrangerat Pedagogikdagarna på Campus Norrköping och Campus Valla med syfte att skapa en öppen och gemensam arena för att diskutera pedagogisk utveckling vid Linköpings universitet.


Sidansvarig: monika.samuelsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2020-01-20