Göm menyn

Pedagogikdagarna 15-16 mars 2016

LiU:s pedagogikdagar 2016

Syfte:

– att som uppföljning till Pedagogikdagarna 2013 och 2015 och med hjälp av goda exempel, inspiration och samverkan fortsätta arbetet med att stärka LiU:s möjligheter att bli det bästa alternativet för universitetsutbildning (Pedagogikdagarna 2015)

Målgrupp:

– lärare, ledare och anställda vid LiU som är ansvariga för våra utbildningar och i olika roller involverade i undervisning och lärandeprocesser

Anmälan:

Anmälan görs på länken längre ner på sidan senast den 7 mars (fika och lunch behöver ej förmånsbeskattas).

Program


15 mars - Norrköping, lokal K1, kåkenhus - Program som pdf

09:00-09:30 - Registrering och fika

09:30-09:45
Prorektor Karin Fälth-Magnusson och Didacticums föreståndare Margareta Bachrach-Lindström inleder

09:45-11:45
God återkoppling för studenter och lärare: Innebörder, förutsättningar och användning - PP-presentation
Key-note speakers Fredrik Alm och representanter från studentkårerna, inklusive gruppaktivitet

11:45-12:30 - Lättare mingellunch

12:30-13:15 - Pass 1: Program för stationerna, se nedan.

13:30-14:15 - Pass 2: Program för stationerna, se nedan.

14:30-14:45 - Avrundning och utvärdering

14:50 - Fika


Stationer - Norrköping

1. Lärande i interaktion. Att använda experts by
    experience i logopedutbildningen*
   
Christina Samuelsson, Inger Lundeborg Hammarström, IKE   

2. Återkoppling i digital undervisning
   
Studentkårerna

3. Genusperspektiv i den universitetspedagogiska
    vardagen
   
Stina Backman, Tema

4. Utveckling av Flipped-Learning metodik på
    programmet för Medicinsk Biologi och
    Biomedicinsk analytiker-programmet*
   
Andreas Eriksson, IMH

5. Förbättrat lärande av utredningsmetodik*
    Björn Oskarsson, IEI - Presentation

*Projekt som beviljats pedagogiska utvecklingsmedel från Didacticum eller Medicinska fakulteten.

 


16 mars - Linköping, lokal C4, C-huset - program som pdf

09:00-09:30 - Registrering och fika

09:30-09:45
Prorektor Karin Fälth-Magnusson och Didacticums föreståndare Margareta Bachrach-Lindström inleder

09:45-11:45
God återkoppling för studenter och lärare: Innebörder, förutsättningar och användning - PP-presentation
Key-note speakers Fredrik Alm och representanter från studentkårerna, inklusive gruppaktivitet

11:45-12:30 - Lättare mingellunch

12:30-13:15 - Pass 1: Program för stationerna, se nedan.

13:30-14:15 - Pass 2: Program för stationerna, se nedan.

14:30-14:45 - Avrundning och utvärdering

14:50 - Fika


Stationer - Linköping

1. Lärande i interaktion. Att använda experts by
    experience i logopedutbildningen*
   
Christina Samuelsson, Inger Lundeborg Hammarström, IKE   

2. Återkoppling i digital undervisning
   
Studentkårerna

3. Genusperspektiv i den universitetspedagogiska
    vardagen
   
Susanne Kreitz-Sandberg, IBL

4. Utveckling av Flipped-Learning metodik på 
    programmet för Medicinsk Biologi och
    Biomedicinsk analytiker-programmet*
   
Andreas Eriksson, IMH

5. SVUS-IKT - IKT-resurser för svenska för utländska
    studenter
* - Presentation
    Sofie Abrahamson, IKK

6. Simuleringsbaserat lärande för utveckling av
    blivande lärares ledarskapsförmåga*
   
Marcus Samuelsson, IBL

*Projekt som beviljats pedagogiska utvecklingsmedel från Didacticum eller Medicinska fakulteten.

 

 

 

 Sidansvarig: didacticum@liu.se
Senast uppdaterad: 2016-11-22